Impressum

Wydawca:
Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 3
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22/3328800


NIP: PL1130082801
REGON: 010465346
KRS: 0000137163
Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 13.000.000 PLN
Zarząd: Jarosław Cisak

 

Niniejszym informujemy, że wszystkie zamówienia są realizowane na podstawie Ogólnych Warunków Dostaw i Gwarancji Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

 

Zamówienia na najem krótkoterminowy są realizowane na podstawie

Ogólnych Warunków Najmu Krótkoterminowego Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

Ewentualne uwagi odnośnie niniejszej strony internetowej należy kierować do: info(at)jungheinrich.pl

Zwolnienie z odpowiedzialności:
Linki na stronach internetowych Jungheinrich Polska Sp. z o.o. prowadzą do stron internetowych osób trzecich dla wygody użytkownika. Jungheinrich nie jest zobowiązany do przeglądania stron osób trzecich, nie kontroluje ich zawartości ani nie jest odpowiedzialny za zamieszczane na nich treści. Jeśli miałyby one jednak naruszać prawo, linki zostaną natychmiast usunięte.