Warehouse Management System

Jungheinrich WMS – ułatwiamy pracę.

Warehouse Management System (WMS) Jungheinrich optymalizuje, zarządza i steruje magazynem, zapewniając w ten sposób wydajne i proste procesy.

Powiększ zdjęcie za pomocą myszki

Kontakt z doradcą

Informacje podstawowe

 • Zabezpieczenie na przyszłość
 • Bezpieczeństwo procesów
 • Zwiększona przejrzystość
 • Wzrost wydajności
 • Elastyczność
 • Wiele wersji językowych

Niezależność od branży
Ponad 150 klientów z różnych branż profituje z wydajności procesów magazynowych wspomaganych przez system WMS Jungheinrich. Niezależność od branży potwierdza także Instytut Frauenhofera d/s Przepływu Materiału i Logistyki, który udowodnił przydatność tego systemu w 90 różnych branżach. Przyczynia się do tego w szczególności funkcjonalna obsługa różnorodnych danych stałych.

Zalety wózka

 • Moduł klientów
 • Zrządzanie numerami serii
 • Moduł pakowania
 • Certyfikowany interfejs SAP
 • Moduł wielomagazynowy
 • Śledzenie ładunku zgodnie z rozporządzeniem EU 178/2002
 • Moduł załadunkowy

Pokaż opisy zalet

Opisy zalet

Moduł klientów

Moduł klientów umożliwia operatorowi magazynu świadczącemu usługi logistyczne zarządzanie towarem różnych klientów. Odpowiednie zasoby magazynowe oraz przynależne procesy są zarządzane z podziałem na klientów, którzy są ich właścicielami.

Moduł wielomagazynowy

Za pomocą tego modułu można w systemie WMS Jungheinrich zarządzać wieloma magazynami. Magazyn jest największą jednostką administracyjną w systemie WMS Jungheinrich i obrazuje lokalizację przedsiębiorstwa. Jeśli przedsiębiorstwo jest zlokalizowane w wielu miejscach, dla każdej lokalizacji definiuje się najczęściej osobny magazyn. Moduł wielomagazynowy umożliwia przejrzyste zarządzanie wieloma lokalizacjami i w razie potrzeby prowadzenie czynności magazynowych we wszystkich magazynach lub tylko w wybranych.

Zrządzanie numerami serii

Za pomocą tego modułu można w systemie WMS Jungheinrich zarządzać numerami serii. W tym celu system oferuje funkcjonalności wspomagające i nadzorujące.

Śledzenie ładunku zgodnie z rozporządzeniem EU 178/2002

Funkcja śledzenia ładunku w systemie WMS Jungheinrich udostępnia mechanizmy wspomagające i monitorujące prawidłową ewidencję numerów ładunków. W podstawowych danych artykułów określa się, jakie artykuły podlegają obowiązkowi ewidencji. Format numeru ładunku można zdefiniować w celu kontroli ważności.
Ten moduł systemu WMS Jungheinrich jest zgodny z obowiązującym od 1 stycznia 2005 r. rozporządzeniem UE 178/2002.

Moduł pakowania

Ten moduł pomaga pracownikom w pakowaniu kompletowanego towaru i przygotowaniu go do wysyłki. Poprzez definiowane profile okna dialogowe pakowania dostosowuje się do indywidualnych wymagań klienta, tak aby rejestrowane były tylko pożądane dane. Ustawienia w profilu dotyczą na przykład trybu pakowania, czasu pakowania, automatycznego wydruku pokwitowania lub informacji zwrotnej do nadrzędnego systemu hostowego. W module pakowania określa się, jakie dane mają być zapisane i przetworzone dla listy jednostek opakowaniowych. Można przy tym zarejestrować liczbę paczek, ich masę, odniesienie do stanu zasobów lub bezpośrednio przekształcić w paczkę środek ładunkowy wykorzystywany do kompletacji.

Moduł załadunkowy

Dzięki temu modułowi można sterować procesem załadunku za pomocą systemu WMS Jungheinrich. Umożliwia on zrealizowanie kolejności załadunku zgodnie z predefiniowaną trasą i przy użyciu profili określających, jaki informacje mają być rejestrowane podczas załadunku. Oprócz tego sporządzane są dokładne protokoły, jakie paczki zostały załadowane na poszczególne ciężarówki. Aby korzystać z tego modułu, należy uprzednio utworzyć paczki. Z reguły wymagany jest do tego moduł pakowania. Jeśli jednak klient dokonuje wyłącznie kompletacji całych palet, moduł pakowania nie jest niezbędny. W takim wypadku odpowiednie środku ładunkowe można logiczne bez dalszych procesów fizycznych przekształcić w paczki.

Certyfikowany interfejs SAP

System WMS Jungheinrich oferuje certyfikowany interfejs do systemów SAP, za pomocą którego odpowiednie informacje są wymieniane poprzez IDoc.

Kontakt z doradcą

Zapytanie online

Masz jakąś sprawę, którą chcesz się z nami podzielić? Prześlij nam swoje zapytanie!

Zapytanie online