Infrastruktura WLAN

Zawsze dostępny mobilnie.

Powiększ zdjęcie za pomocą myszki

Kontakt z doradcą

Informacje podstawowe

 • Kompleksowe projektowanie i integracja
 • Wysokiej jakości komponenty
 • Precyzyjne pomiary ułatwiające planowanie i kontrolę
 • Wysoka elastyczność dzięki rozbudowanej konstrukcji modułowej

Wymagania pod względem wydajności nowoczesnego magazynu są bardzo wysokie. Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym i wyposażenie pracowników magazynu w urządzenia przenośne umożliwiają znaczny wzrost zdolności przerobowej, efektywności i jakości, jak również bardziej elastyczną reakcję na zmieniające się priorytety zleceń. Systemy radiowej transmisji danych pozwalają na znaczną redukcję kosztów.
Podstawę dla takich systemów stanowi infrastruktura Wireless LAN, zwana także WLAN lub WiFi.

Zalety wózka

 • Planowanie WLAN (symulacja)
 • Kontrola WLAN (analiza systemu i wydajności)
 • Najważniejsze informacje i korzyści
 • Planowanie WLAN (pomiar pokrycia radiowego)

Pokaż opisy zalet

Opisy zalet


 • 1. Uzgodnienie wymagań podstawowych
 • 2. Planowanie wstępne poprzez symulację radiową (niedokładne) lub pomiar pokrycia radiowego (dokładne)
 • 3. Udzielenie zlecenia
 • 4. Uzgodnienie danych sieciowych z działem IT klienta
 • 5. Konfiguracja wstępna i dokumentacja radiowych punktów dostępowych
 • 6. Przygotowanie okablowania sieci i montaż punktów dostępowych (klient). Ich położenie jest dokładnie zdefiniowane w raporcie do pomiaru pokrycia radiowego.
 • 7. Rozruch i konfiguracja sieci WLAN oraz innych komponentów radiowych
 • 8. Kontrola sieci WLAN za pomocą analizy systemu i wydajności – zdefiniowanie działań optymalizacyjnych
 • 9. Realizacja tych działań, ponowna kontrola i sporządzenie dokumentacji końcowej
 • Najważniejsze informacje i korzyści

  Infrastruktura WLAN umożliwia łączenie w czasie rzeczywistym pracowników wyposażonych w radiowe terminale danych lub inne urządzenia WLAN z siecią klienta, a tym samym z systemem zarządzania magazynem WMS/systemem ERP. We wszystkich obszarach, w których sieć WLAN jest dostępna, pracownicy mogą się swobodnie poruszać, nie tracąc przy tym połączenia. Jest to możliwe dzięki roamingowi między punktami dostępowymi.
  W oparciu o wymagania klienta pracownicy firmy Jungheinrich planują optymalnie zwymiarowane i przygotowane do wyzwań przyszłości infrastruktury WLAN. Wykorzystujemy przy tym wysokogatunkowe komponenty WLAN do zastosowań przemysłowych firm Cisco lub Motorola.

  Planowanie WLAN (symulacja)

  Aby wstępnie oszacować potrzebną liczbę i pozycje punktów dostępowych, przeprowadza się symulację w oparciu o układ hali. Na tym etapie można już z grubsza uwzględnić tłumienie sygnału WLAN przez struktury magazynowe (regały, towar, ściany). Rzeczywiste zachowanie po wykonaniu instalacji można określić z ograniczoną dokładnością wynoszącą ok. +/- 20%. Tak samo nie można uwzględnić istniejących już punktów dostępowych WLAN w hali lub pochodzących z sąsiednich przedsiębiorstw. W małych halach taka symulacja jest często wystarczająca jako podstawa do prac planistycznych. Aby ostatecznie sprawdzić działanie sieci, zaleca się przeprowadzenie analizy systemu i wydajności.

  Planowanie WLAN (pomiar pokrycia radiowego)

  Przy pomiarze pokrycia radiowego poszczególne punkty dostępowe wiesza się na uprzednio zaplanowanych pozycjach i rejestruje. Kolejne pozycje wyznacza się w zależności od zasięgu. Operację tę powtarza się tak długo, aż sieć WLAN będzie dostępna w całej hali. W dokumentacji końcowej zdefiniowana jest potrzebna liczba punktów dostępowych oraz konkretne pozycje montażowe (opcjonalnie także z dokumentacją fotograficzną).
  Pomiar pokrycia radiowego jest najskuteczniejszy, gdy struktury magazynowe/regały są już zbudowane i wypełnione towarem. W nowej hali magazynowej system WLAN jest jednak często potrzebny już w fazie wznoszenia regałów i gdy są one jeszcze puste. Jeśli pomieszczenie dysponuje już własnymi lub obcymi punktami dostępowymi WLAN, przed przystąpieniem do planowania należy przeprowadzić inwentaryzację (analizę systemu i wydajności).

  Kontrola WLAN (analiza systemu i wydajności)

  Analiza systemu i wydajności WLAN służy do kontroli istniejącej infrastruktury WLAN. W dokumentacji końcowej (opcjonalnie z dokumentacją fotograficzną) przedstawia się wszystkie parametry sieci WLAN, identyfikuje problemy oraz definiuje działania optymalizacyjne. Jeśli rozwiązania do radiowej transmisji danych Jungheinrich (radiowe terminale danych, nawigacja w magazynie itp.) mają być zintegrowane w obcą infrastrukturę WLAN, zaleca się przeprowadzenie analizy systemu i wydajności, by zabezpieczyć dostępność sieci WLAN i jakość transmisji. W przeciwnym razie późniejsze optymalizacje wiążą się z wysokimi nakładami lub nie są w ogóle możliwe.

  Kontakt z doradcą

  Zapytanie online

  Masz jakąś sprawę, którą chcesz się z nami podzielić? Prześlij nam swoje zapytanie!

  Zapytanie online