Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
Explosive, Carton box_[MAM-57056]

Kompletacja zamówień - jak przebiega proces kompletacji zamówień?

Kompletacja zamówień to jeden z etapów ich przygotowania do wysyłki towarów. To kluczowy moment całego procesu logistycznego. Od sprawności i precyzji, z jaką zostanie przeprowadzona kompletacja w magazynie, zależy szybkość dostawy wszystkich potrzebnych produktów klientowi. 

Na czym polega proces kompletacji zamówień?

Pod pojęciem „kompletacja zamówień” rozumie się pobranie z magazynu wszystkich elementów, na które klient złożył zapotrzebowanie, oraz ich połączenie w całość – tak, aby można je było zapakować i przesłać do zamawiającego. Na pozór jest to bardzo proste zadanie. Jednak wystarczy wyobrazić sobie duży magazyn, w którym jest przechowywanych tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy elementów, aby zrozumieć, jak skomplikowane logistycznie może być to zadanie.

Jego sprawna realizacja jest uzależniona od czynników, takich jak:

  • dobór odpowiedniej technologii kompletacji do specyfiki funkcjonowania magazynu – inaczej proces komplertacji będzie przebiegać w małym magazynie z niskimi regałami, a inaczej we w pełni zautomatyzowanym centrum logistycznym z regałami wysokiego składowania,
  • wdrożone procedury związane ze składowaniem i przenoszeniem poszczególnych produktów – to m.in. sposób układania ich na regałach, oznaczania i przenoszenia,
  • stopień automatyzacji pracy magazynu – a co za tym idzie, również kompetencje pracowników odpowiadających za kompletację,
  • system informatyczny działający w magazynie – im sprawniejszy i bardziej precyzyjny, tym płynniejsze działania.

Cel jest taki, aby proces kompletacji w magazynie zajmował tak mało czasu, jak to tylko możliwe, a jednocześnie przebiegał precyzyjnie. Nawet najmniejsza pomyłka może doprowadzić do reklamacji ze strony klienta. Dlatego warto zadbać zarówno o wypracowanie przemyślanych procedur, jak i o odpowiedniej klasy sprzęt oraz oprogramowanie.

Metody kompletacji w magazynach

W zależności od specyfiki funkcjonowania magazynu, stosuje się dwie metody podstawowe kompletacji zamówień.

  1. Człowiek do towaru – w tej wersji to pracownik magazynowy podchodzi do poszczególnych regałów magazynowych, zazwyczaj wyposażony w czytnik połączony z oprogramowaniem i pobiera poszczególne składniki zamówienia.
  2. Towar do człowieka – to sposób kompletacji, w którym różne systemy magazynowe transportują towar tak, by operator mógł go wygodnie pobrać.

System WMS dostępny w ofercie Jungheinrich

Kompletacja towaru: multi-picking i Pick2Light

Jednym z wariantów kompletacji zamówień jest tzw. multi-picking. Chodzi tutaj o zbieranie produktów do realizacji kilku zamówień jednocześnie. Taka strategia może skrócić czas, jaki pracownik spędzi pomiędzy półkami. Wymaga jednak bardzo precyzyjnej organizacji, która zapobiegnie pomyłkom przy dzieleniu towarów na poszczególne zamówienia.

Warto też wspomnieć, że w nowoczesnych magazynach, w których kompletacja jest realizowana ręcznie, często stosuje się technologię Pick2Light. Oznacza to, że regały magazynowe, z których mają być pobrane towary, są podświetlane na określony kolor – to skraca czas, jaki pracownik musi poświęcić na wyszukanie poszczególnych elementów i ogranicza ryzyko pomylenia produktów.

Czym jest strefa kompletacji zamówień?

Kompletacja towarów, bez względu na to, czy przeprowadzana manualnie, czy przy wsparciu systemów automatyzujących pracę, musi prowadzić do przeniesienia zbieranych produktów do określonego miejsca w magazynie. To w nim zostaną one jeszcze raz policzone i zweryfikowane – najczęściej przy udziale pracowników – a następnie zapakowane i przygotowane do wysyłki. Ten obszar jest właśnie nazywany strefą kompletacji w magazynie. Warto ją stworzyć nawet w mniejszym centrum logistycznym, aby poprawić organizację przepływu towarów i usprawnić procesy pakowania.

Kompletacja – logistyka w nowoczesnym wydaniu opiera się na technologii

Niezależnie od tego, która z metod kompletacji jest stosowana w magazynie, wykonanie zadań umożliwiają odpowiednio dobrane urządzenia oraz oprogramowanie magazynowe. Kiedy wszystkie te elementy działają w ramach jednego, ściśle połączonego systemu, eliminuje się ryzyko popełnienia błędów, a czas potrzebny na pobranie produktów z regałów magazynowych i ich przygotowanie do pakowania ulega skróceniu.

Szukają Państwo metod usprawnienia procesu kompletacji w magazynie? W Jungheinrich czekają na Państwa rozwiązania technologiczne, dzięki którym wszystkie czynności potrzebne do zebrania produktów do poszczególnych zamówień zostaną zrealizowane sprawniej i z większą dokładnością. Zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą, aby wprowadzić niezbędne zmiany i jeszcze sprawniej obsługiwać klientów!