Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
Stage Code of Human Rights
WAŻNA CZĘŚĆ NASZEGO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Compliance

Grupa Jungheinrich od lat przywiązuje dużą wagę do zasad Compliance. Rozumiemy je jako przestrzeganie przepisów prawa i wewnętrznych wytycznych firmy. Jest to integralną częścią naszej codziennej pracy.

Jako firma globalna stykamy się z różnymi zagrożeniami, także prawnymi. Dlatego w 2008 roku stworzyliśmy system compliance, który przeciwdziała tym zagrożeniom.

W ramach naszej działalności biznesowej ponosimy odpowiedzialność ekonomiczną, ekologiczną i społeczną. System zgodności zapewnia, że ​​wypełniamy tę odpowiedzialność wobec naszych pracowników, dostawców, partnerów biznesowych i klientów oraz odzwierciedla nasze wartości korporacyjne. Wartości te są określone w naszym kodeksie postępowania jako wiążące wytyczne dla Jungheinrich.

Kodeks postępowania firmy Jungheinrich

Kodeks praw człowieka i bezpieczeństwa pracy

Dzięki naszemu systemowi zarządzania zgodnością Jungheinrich (CMS) chcemy zapewnić, że wszyscy pracownicy zachowują się prawidłowo i uczciwie w swojej codziennej działalności. Nasze podejście to: zapobiegaj, odkrywaj, reaguj. W oparciu o normy krajowe i międzynarodowe tworzymy systematyczną strukturę w celu promowaniazasad Compliance w Jungheinrich.

Odpowiedzialność za dostosowanie naszego CMS spoczywa na Prezesie Zarządu i Chief Compliance Officer Jungheinrich AG, Dr. Brzoska. System jest wdrażany przez Szefa Corporate Compliance, Audytu i Ochrony Danych, Pana Jastroba.

Nasze zasady:
Zapobiegaj - odkrywaj - reaguj

Zapobieganie

System zarządzania zgodnością służy przede wszystkim zapobieganiu ewentualnym łamaniu zasad i ryzyku w firmie. Nasze wytyczne dotyczące zgodności i kodeks postępowania stanowią podstawę zapobiegania naruszeniom i przestępstwom. Tutaj definiujemy ramy i dostarczamy wytyczne dotyczące etycznie poprawnego zachowania.

Dzięki wydarzeniom twarzą w twarz i naszej własnej cyfrowej platformie edukacyjnej zwracamy uwagę w całej grupie na tematy związane ze zgodnością, tworząc w ten sposób świadomość wśród naszych pracowników.

Odkrywanie

Mimo ogromnych wysiłków nawet dobrze zaprojektowany system compliance nie jest w stanie zapobiec naruszeniom zasad przez poszczególnych pracowników.

W przypadku naruszeń zarówno pracownicy, jak i zewnętrzne osoby trzecie mają możliwość bezpośredniego kontaktu z osobą kontaktową ds. zgodności lub kontaktu anonimowego za pośrednictwem Jungheinrich OpenLine.

Poniżej znajdziesz informacje o osobistych kontaktach oraz o Jungheinrich OpenLine.

Poufność i ochrona danych są zawsze gwarantowane na każdym kanale kontaktu. Pracownicy, którzy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i przekonaniem wskażą podejrzenie naruszenia, nie poniosą żadnych szkód osobistych.

Oprócz dobrowolnych raportów, funkcja audytu wewnętrznego, jako mechanizm kontrolny, przeprowadza regularne kontrole w całej grupie, które uwidaczniają możliwe obszary ryzyka i odpowiednio je rozwiązują.

Reagowanie

Śledzimy wszystkie informacje uczciwie i poufnie. Każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia. W przypadku wykrycia naruszenia stosowane są środki w celu natychmiastowego naprawienia niewłaściwego postępowania i optymalizacji naszych procesów wewnętrznych. Sankcje obowiązują niezależnie od poziomu hierarchii.

Niewłaściwe postępowanie ukrywa motywy i przyczyny, które należy zbadać. Cenne spostrzeżenia czerpiemy ze zidentyfikowanych słabości systemu compliance, które przyczyniają się do doskonalenia naszego CMS.

Jak się z nami skontaktować:

  • Osobiście lub anonimowo za pośrednictwem naszej OpenLine 
  • Kontakt osobisty
  • Poniższe osoby kontaktowe ds. zgodności są dostępne bezpośrednio i poufnie w przypadku pytań i informacji.