Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
ETV Gabelzinkenkamera_[MAM-51463]

Udźwig wózka widłowego – jak go prawidłowo czytać?

Podczas doboru wózków widłowych należy wziąć pod uwagę ich najważniejsze parametry techniczne. To one wskazują na możliwości wykorzystania danego sprzętu i dają operatorowi pewność, że wybrane urządzenie sprawdzi się w konkretnych zadaniach. 

Spośród parametrów szczególnie istotnych wymienić należy udźwig wózka widłowego, czyli wartość wskazującą na to, jak ciężki może być obsługiwany ładunek. Udźwig zapisywany jest na różne sposoby, dlatego warto wiedzieć, na które wartości trzeba zwrócić uwagę i jak rozumieć diagram udźwigu wózka widłowego. Poniżej prezentujemy podstawowe pojęcia w tym zakresie.

Co to jest diagram udźwigu wózka widłowego i gdzie go szukać?

Podczas państwowych egzaminów, po których uzyskuje się uprawnienia do obsługi wózków widłowych, pojęcie to pojawia się bardzo często. Diagram to zbiór informacji (podanych w formie wykresu liniowego lub tabeli) określających tak zwany udźwig nominalny wózka widłowego. Mowa tu o maksymalnej wadze unoszonego przez to urządzenie ładunku. Co jednak istotne, w diagramie znajdują się oddzielne wartości dla konkretnych wysokości. Jego prawidłowe odczytywanie ma więc ogromne znaczenie dla efektywności pracy w magazynie oraz dla zachowania bezpieczeństwa.

Skoro więc diagram udźwigu wózka widłowego jest taki ważny, gdzie należy go szukać? Musi on znajdować się w dokumentacji każdego pojazdu. Często pojawia się również na tabliczkach znamionowych bądź naklejkach umieszczanych bezpośrednio na danym wózku. Analiza takiego diagramu jest konieczna jeszcze przed rozpoczęciem realizacji konkretnych prac.


Sprawdź nowe wózki widłowe dostępne w naszej flocie


Jak czytać diagram udźwigu wózka?

Każdy operator powinien wiedzieć, co oznaczają informacje zawarte w diagramie i w jaki sposób powinno się je interpretować. Niestety, same tabelki i wykresy udźwigu wózka widłowego często różnią się między sobą – wiele zależy bowiem od modelu wózka, jak również producenta odpowiedzialnego za ich przygotowanie. W każdym przypadku trzeba więc dokładnie przyjrzeć się poszczególnym oznaczeniom – tak, aby nie popełnić błędu.

Pomimo pewnych różnic, tabela udźwigu wózka widłowego najczęściej zawiera trzy kluczowe informacje, których pod żadnym pozorem nie należy bagatelizować. Są to:

  • nominalna wartość udźwigu wózka widłowego,
  • środek ciężkości (a mówiąc dokładniej jego odległość od czoła wideł),
  • wysokość masztu wózka / wysokość podnoszenia ładunku.

Znając te wartości, operator wie, co jest możliwe i bezpieczne do zrealizowania przy pomocy konkretnego modelu wózka, czyli ile i na jaką wysokość może on unieść przy określonym rozmieszczeniu ładunku na widłach.

Wysokość podnoszenia ładunku o określonej wadze

Żeby mieć tę informację, trzeba zestawić dokładną wagę ładunku oraz jego środek ciężkości. Te dane umożliwiają wyznaczenie (sprawdzenie w tabeli bądź na wykresie udźwigu wózka widłowego) maksymalnej wysokości, na którą dany ładunek może zostać bezpiecznie podniesiony. Wartość tę zazwyczaj podaje się w milimetrach.

Jeśli operator nie trzyma się ściśle zaleceń odnoszących się do wysokości podnoszenia ładunku o określonej masie, może doprowadzić do bardzo groźnej sytuacji związanej na przykład z przewróceniem się wózka czy też uszkodzeniem samego ładunku. Do całej sprawy należy zatem podchodzić z odpowiednią starannością.

Maksymalny udźwig wózka widłowego

Znając wysokość, na jakiej znajdzie się ładunek, jak również, miejsce, w którym będzie znajdował się jego środek ciężkości możemy – dzięki diagramowi udźwigu wózka – określić maksymalną wagę, a także udźwig sprzętu na tej właśnie wysokości.

I odwrotnie – gdy operator zna wagę towaru i wysokość podnoszenia, jest w stanie wyznaczyć optymalne miejsce środka ciężkości ładunku umieszczanego na widłach wózka. Warto pamiętać, że umiejętność dokonania wszystkich tych obliczeń wymagana jest podczas wspomnianego już egzaminu państwowego.

Przykład diagramu udźwigu wózka widłowego

wysokość podnoszenia

maksymalny udźwig

5000

3200

2700

2200

1600

1200

700

4000

3400

2900

2400

1800

1400

900

3000

3600

3100

2600

2100

1600

1100

2000

3800

3300

2800

2300

1800

1300

1000

4000

3500

3000

2500

200

1500

środek ciężkości

500

600

700

800

900

1000


Jak obliczyć udźwig wózka widłowego? Aby poznać maksymalny udźwig nominalny urządzenia na podstawie powyższej tabeli, należy wiedzieć, na jaką wysokość ma być podniesiony dany ładunek (wartości zaznaczone na niebiesko, podane w milimetrach) oraz jaka jest odległość środka ciężkości podnoszonego ładunku od czoła wideł (wartości zaznaczone na zielono, również podane w milimetrach). Jeśli więc na przykład ładunek musi być podniesiony na maksymalną w tym przypadku wysokość 5 metrów, a środek jego ciężkości wypada powiedzmy w odległości metra od czoła wideł, maksymalny udźwig wynosi 700 kilogramów (wartość pogrubiona w tabeli), co oznacza, że ładunek nie może przekroczyć takiej wagi. Dysponując tego typu zestawieniem (tabelarycznym lub wykresowym), mając dwie dowolne wartości z trzech (wysokość podnoszenia, udźwig, odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł), łatwo odczytuje się tę brakującą.

Pozostałe pojęcia, które trzeba znać

Wyjaśniliśmy już, czym jest udźwig nominalny wózka widłowego i diagram udźwigu wózka, pokazaliśmy ponadto, jak odczytywać i wykorzystywać zawarte w nim wartości. Teraz wskażemy jeszcze na dwa pojęcia, które każdy operator wózka widłowego powinien znać.

  • Środek ciężkości ładunku – osoby niedoświadczone mogą mieć problemy z jego obliczaniem. Jak się jednak okazuje, nie jest to wcale takie trudne. Potrzebna jest tylko długość wideł wózka, którą należy podzielić przez 2. Środek ciężkości znajduje się bowiem w połowie ich długości.
  • Stateczność wózka widłowego – kolejna istotna informacja. Odpowiada ona za stabilizację wózka podczas realizowania wszystkich zadań z jego użyciem – zwłaszcza manewrów w trakcie przewożenia towaru. Stateczność zależna jest od wagi wózka i ładunku, a także od sposobu jego ułożenia. Pewien wpływ na nią może mieć też stan pojazdu oraz specyfika nawierzchni, po której wózek się porusza.

Diagram udźwigu wózka widłowego, jak również wszelkie zawarte w nim parametry, to jedne z najważniejszych informacji na temat każdego takiego urządzenia. Dzięki nim możliwa staje się prawidłowa i w pełni bezpieczna obsługa danego sprzętu.