Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
Stage Datenschutz

Polityka prywatności dotycząca usług cyfrowych firmy Jungheinrich

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności stanowi podstawę, w oparciu o którą Jungheinrich AG, Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburg (dalej: „Jungheinrich”, „my”, „nas”) przetwarza Państwa dane osobowe udostępnione nam przez Państwa lub zebrane w ramach korzystania przez Państwa z usług, witryn internetowych, aplikacji i innych produktów cyfrowych Jungheinrich (dalej: „Usługi“). Przywiązujemy dużą wagę do poufności i ochrony danych osobowych. Dlatego traktujemy dane osobowe przekazane nam przez Państwa w kontekście korzystania z usług w sposób ściśle zgodny z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące rodzaju, zakresu i celu przetwarzania danych osobowych w kontekście korzystania z usług. Należy uważnie zapoznać się z poniższymi informacjami w celu zrozumienia, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe.

W punkcie czwartym znajdują informacje dotyczące przetwarzania danych w ramach poszczególnych Usług.

Do obsługi naszych Usług wykorzystywany jest standardowy proces weryfikacji dostępu. Przetwarzanie w ramach weryfikacji dostępu zostało opisane w punkcie 5.1.

2. Administrator

Administratorem w rozumieniu przepisów prawa o ochronie prywatności jest Jungheinrich AG, Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburg.

Inspektorem Ochrony Danych osobowych Jungheinrich, z którym mogą Państwo skontaktować się w przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych i dochodzenia Państwa praw (patrz punkt 8) jest:


Pan Frank Jastrob

Jungheinrich AG

Friedrich-Ebert-Damm 129

22047 Hamburg, Niemcy


Telefon: +49 40 6948-1630

E-mail: rodo@jh.pl

3. Bezpieczeństwo danych

Wdrażamy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, zgodnie z najnowszym stanem wiedzy, w celu zapewnienia przestrzegania wymogów europejskiego i krajowego prawa o ochronie prywatności oraz chronienia przetwarzanych przez nas danych przed przypadkową lub celową utratą, zniszczeniem lub dostępem nieuprawnionych osób.

W szczególności cała komunikacja związana z wizytą i korzystaniem z portalu, odbywająca się za pośrednictwem przeglądarki lub aplikacji (zwanej dalej agentem) jest szyfrowana przy użyciu procedury TLS.

4. Informacje dotyczące przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa o ochronie danych. Oznacza to, że dane przetwarzane są tylko wtedy, gdy jest to zgodne z prawem, tj. gdy przepisy prawa wymagają przetwarzania danych, użytkownik wyraził na to zgodę lub gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1) lit. f RODO.

5. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim


Współpracujemy z osobami trzecimi, które przejmują określone zadania techniczne w ramach świadczenia usług na nasze zlecenie.

W przypadku angażowania zewnętrznych usługodawców zawsze odbywa się to zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującej polityki prywatności. Odbiorcy danych są zobowiązani do korzystania z nich wyłącznie w określonych celach. W przypadku przekazania danych odbiorcy spoza Grupy Jungheinrich w państwie trzecim poza Unią Europejską/EOG odbiorca gwarantuje równoważny poziom ochrony danych zgodnie z art. 44 i nast. RODO. Wyjątkami są państwa, w których poziom ochrony danych został uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni zgodnie z art. 45 RODO.


W ramach obsługi technicznej portalu odpowiadamy za obsługę I, II i III stopnia. W razie potrzeby przekazujemy otrzymane od Państwa dane osobowe odpowiedniej jednostce organizacyjnej Jungheinrich, która jest za Państwa odpowiedzialna –  tak aby mogła ona zapewnić niezbędne wsparcie w przypadku problemów i pytań. Takie przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewniania funkcji portalu zgodnie z umową(art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO).

6. Pliki cookie

Świadcząc usługi, korzystamy z tzw. pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe przesyłane z portalu na urządzenie, z którego Państwo korzystają (komputer, tablet, itp.) i zapisywane w pamięci Państwa agenta. Celem plików cookie jest, na przykład, identyfikacja użytkownika jako osoby upoważnionej w czasie korzystania z usługi. Bez takiego tymczasowego, „pośredniego przechowywania” wpisy już dokonane w niektórych aplikacjach musiałyby być dokonywane wielokrotnie. Plik cookie zawiera tylko dane udostępnione przez serwer i/lub wprowadzone na żądanie przez użytkownika (np. struktura, informacje o domenie, ścieżka, data wygaśnięcia, nazwa i wartość pliku cookie). Plik cookie nie może szpiegować danych na dysku twardym.

Jeśli nie chcą Państwo, aby pliki cookie były zapisywane na Państwa komputerze, mogą Państwo wyłączyć odpowiednią opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w ustawieniach przeglądarki. Należy jednak zwrócić uwagę, że dezaktywacja plików cookie może ograniczyć możliwość korzystania z portalu.

Dokładniej rzecz ujmując, podczas korzystania z usług ustawiane są pliki cookie przedstawione w poniższym omówieniu. Z jednej strony są to tak zwane własne pliki cookie, z których sami korzystamy, a z drugiej zaś strony - pliki cookie osób trzecich, które są ustawiane przez osoby trzecie dla osiągnięcia określonych celów.

7. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Co do zasady przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których zostały zebrane. Dłuższe przechowywanie ma miejsce wówczas, gdy obowiązują ustawowe okresy przechowywania lub jeśli wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie przez dłuższy okres.

Dane rejestracyjne są usuwane nie później niż sześć miesięcy po ostatecznym rozwiązaniu umowy o korzystanie z portalu lub usunięciu profilu użytkownika.

7.1. Aplikacja Call4Service

Po przesłaniu zgłoszenia serwisowego do odpowiedzialnego działu obsługi klienta dane osobowe zawarte w zgłoszeniu zostają całkowicie usunięte po 12 miesiącach. Pozostaje to bez wpływu na obowiązek Jungheinrich przechowywania kopii danych do celów archiwalnych przewidzianych przez prawo lub innych celów określonych w umowie.

8. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych9. Linki do innych stron internetowych


Linki zawarte na naszym portalu mogą odnosić się do innych stron internetowych Jungheinrich AG lub/i Jungheinrich Polska Sp. z o.o. W takim przypadku bezpośrednio stosowana jest odpowiednia polityka prywatności przewidziana w tym celu i zawarta na odnośnych stronach internetowych. To samo dotyczy ewentualnych linków do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich. Kwestie dotyczące odpowiedzialności za przetwarzanie danych można również znaleźć w odpowiednich informacjach o ochronie danych.


10. Aktualizacje niniejszej Polityki prywatności

Będziemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności, jeśli zajdzie taka konieczność ze względów prawnych lub faktycznych. Należy regularnie sprawdzać status niniejszej Polityki.


Grudzień 2021 r.