Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
Stage Datenschutz

Polityka prywatności dotycząca usług cyfrowych firmy Jungheinrich

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności stanowi podstawę, w oparciu o którą Jungheinrich AG, Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburg lub/i Jungheinrich Polska Sp. z o.o., Bronisze, Świerkowa 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska (dalej: „Jungheinrich”, „my”, „nas”) przetwarza Państwa dane osobowe udostępnione nam przez Państwa lub zebrane w ramach korzystania przez Państwa z usług, witryn internetowych, aplikacji i innych produktów cyfrowych Jungheinrich (dalej: „Usługi“). Przywiązujemy dużą wagę do poufności i ochrony danych osobowych. Dlatego traktujemy dane osobowe przekazane nam przez Państwa w kontekście korzystania z usług w sposób ściśle zgodny z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące rodzaju, zakresu i celu przetwarzania danych osobowych w kontekście korzystania z usług. Należy uważnie zapoznać się z poniższymi informacjami w celu zrozumienia, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe.

W punkcie czwartym znajdują informacje dotyczące przetwarzania danych w ramach poszczególnych usług.

2. Administrator

Administratorem w rozumieniu przepisów prawa o ochronie prywatności jest Jungheinrich AG, Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburg lub/i Jungheinrich Polska Sp. z  o.o., Bronisze, Świerkowa 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska.

Inspektorem Ochrony Danych osobowych Jungheinrich, z którym mogą Państwo skontaktować się w przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych i dochodzenia Państwa praw (patrz punkt 8) jest:

Pan Frank Jastrob

Jungheinrich AG

Friedrich-Ebert-Damm 129

22047 Hamburg, Niemcy

Telefon: +49 40 6948-1630

E-mail: rodo@jh.pl

3. Bezpieczeństwo danych

Wdrażamy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, zgodnie z najnowszym stanem wiedzy, w celu zapewnienia przestrzegania wymogów europejskiego i krajowego prawa o ochronie prywatności oraz chronienia przetwarzanych przez nas danych przed przypadkową lub celową utratą, zniszczeniem lub dostępem nieuprawnionych osób.

W szczególności cała komunikacja związana z wizytą i korzystaniem z portalu, odbywająca się za pośrednictwem przeglądarki lub aplikacji (zwanej dalej agentem) jest szyfrowana przy użyciu procedury TLS.

4. Informacje dotyczące przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa o ochronie danych. Oznacza to, że dane przetwarzane są tylko wtedy, gdy jest to zgodne z prawem, tj. gdy przepisy prawa wymagają przetwarzania danych, użytkownik wyraził na to zgodę lub gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1) lit. f RODO.


5. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim


Współpracujemy z osobami trzecimi, które przejmują określone zadania techniczne w ramach świadczenia usług na nasze zlecenie.

W przypadku angażowania zewnętrznych usługodawców zawsze odbywa się to zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującej polityki prywatności. Odbiorcy danych są zobowiązani do korzystania z nich wyłącznie w określonych celach. W przypadku przekazania danych odbiorcy spoza Grupy Jungheinrich w państwie trzecim poza Unią Europejską/EOG odbiorca gwarantuje równoważny poziom ochrony danych zgodnie z art. 44 i nast. RODO. Wyjątkami są państwa, w których poziom ochrony danych został uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni zgodnie z art. 45 RODO.


W ramach obsługi technicznej portalu odpowiadamy za obsługę I, II i III stopnia. W razie potrzeby przekazujemy otrzymane od Państwa dane osobowe odpowiedniej jednostce organizacyjnej Jungheinrich, która jest za Państwa odpowiedzialna –  tak aby mogła ona zapewnić niezbędne wsparcie w przypadku problemów i pytań. Takie przekazanie danych jest niezbędne w celu zapewniania funkcji portalu zgodnie z umową(art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO).6. Pliki cookie

Świadcząc usługi, korzystamy z tzw. pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe przesyłane z portalu na urządzenie, z którego Państwo korzystają (komputer, tablet, itp.) i zapisywane w pamięci Państwa agenta. Celem plików cookie jest, na przykład, identyfikacja użytkownika jako osoby upoważnionej w czasie korzystania z usługi. Bez takiego tymczasowego, „pośredniego przechowywania” wpisy już dokonane w niektórych aplikacjach musiałyby być dokonywane wielokrotnie. Plik cookie zawiera tylko dane udostępnione przez serwer i/lub wprowadzone na żądanie przez użytkownika (np. struktura, informacje o domenie, ścieżka, data wygaśnięcia, nazwa i wartość pliku cookie). Plik cookie nie może szpiegować danych na dysku twardym.


Jeśli nie chcą Państwo, aby pliki cookie były zapisywane na Państwa komputerze, mogą Państwo wyłączyć odpowiednią opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w ustawieniach przeglądarki. Należy jednak zwrócić uwagę, że dezaktywacja plików cookie może ograniczyć możliwość korzystania z portalu.


Dokładniej rzecz ujmując, podczas korzystania z usług ustawiane są pliki cookie przedstawione w poniższym omówieniu. Z jednej strony są to tak zwane własne pliki cookie, z których sami korzystamy, a z drugiej zaś strony - pliki cookie osób trzecich, które są ustawiane przez osoby trzecie dla osiągnięcia określonych celów.


7. Aplikacja Call4Service

Po przesłaniu zgłoszenia serwisowego do odpowiedzialnego działu obsługi klienta dane osobowe zawarte w zgłoszeniu zostają całkowicie usunięte po 12 miesiącach. Pozostaje to bez wpływu na obowiązek Jungheinrich przechowywania kopii danych do celów archiwalnych przewidzianych przez prawo lub innych celów określonych w umowie.


8. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych9. Linki do innych stron internetowych


Linki zawarte na naszym portalu mogą odnosić się do innych stron internetowych Jungheinrich AG lub/i Jungheinrich Polska Sp. z o.o. W takim przypadku bezpośrednio stosowana jest odpowiednia polityka prywatności przewidziana w tym celu i zawarta na odnośnych stronach internetowych. To samo dotyczy ewentualnych linków do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich. Kwestie dotyczące odpowiedzialności za przetwarzanie danych można również znaleźć w odpowiednich informacjach o ochronie danych.


10. Aktualizacje niniejszej Polityki prywatności

Będziemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności, jeśli zajdzie taka konieczność ze względów prawnych lub faktycznych. Należy regularnie sprawdzać status niniejszej Polityki.


Marzec 2021 r.