Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
inspeckaj_regalow_2
Zaufanie jest dobre, ale kontrola jeszcze lepsza

Inspekcje regałów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, regały magazynowe objęte są okresową kontrolą przeprowadzaną przez profesjonalny podmiot (przegląd ekspercki) przynajmniej raz w roku.

Przegląd ekspercki instalacji magazynowej obejmuje wykonanie poniższych czynności:

 • kontrola ogólnego stanu technicznego instalacji;
 • kontrola uszkodzeń udarowych części regałów, w szczególności słupów i belek nośnych;
 • ocena stanu i efektywności elementów tj. połączeń stopy z podłożem i belki nośnej ze słupem;
 • identyfikacja uszkodzeń i nieprawidłowości;
 • ocena stabilności konstrukcji i zabezpieczeń;
 • kontrola wybranych odchyleń słupów od pionu;
 • kontrola wybranych trawersów pod względem strzałki ugięcia;
 • kontrola wybranych pęknięć spoin w połączeniach spawanych;
 • weryfikacja dokumentacji i oznakowania (dotyczy instalacji Jungheinrich Polska Sp. z o.o.);
 • sprawdzenie poprawności montażu (dotyczy instalacji Jungheinrich Polska Sp. z o.o.);
 • przygotowanie raportu.

Podstawa prawna:

Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn.zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn.zm.), Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 z późn.zm.), PN-EN-15635: 2010. Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania.

Kontakt: inspekcje(at)jungheinrich.com.pl