Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
jungheinrich-25

Przeglądy akumulatorowni

Poza budową nowych stacji ładowania oraz modernizacją tych już istniejących oferujemy również wykonanie przeglądów stacji, do których wykonania obligują użytkownika przepisy.

W skład przeglądu wchodzi:

1. Kontrola systemu detekcji wodoru – systemy GAZEX oraz MSR

 • Co roku próba gazowa, sprawdzenie poprawności zadziałania systemu.
 • Co 3 lata kalibracja detektorów wodoru, sprawdzenie poprawności zadziałania systemu. Wystawiamy nową deklarację zgodności detektora/ów.

2. Kontrola serwisowa stacji ładowania akumulatorów

 • Weryfikacja systemu wentylacji:
  • Pomiar wydajności wentylacji – sprawdzenie każdego stanowiska. Osobny protokół z wartościami z pomiarów,
  • Poprawność działania wentylatorów,
  • Działanie czujnika różnicy ciśnienia – presostat.
 • Czyszczenie czerpni wentylacyjnej;
 • Sprawdzenie szafy rozdzielczej pod kątem uszkodzeń, , sprawdzenie wyłącznika głównego, sprawdzenie czy jest schemat szafy rozdzielczej i poprawności działania osprzętu;
 • Weryfikacja instalacji elektrycznej pod kątem uszkodzeń, sprawdzenie zacisków przyłączeniowych, ciągłości połączeń uziemiających;
 • Sprawdzenie systemu automatyki – przycisk awaryjny, kolejność zadziałania systemów (nadrzędny wentylator);
 • Sprawdzenie systemu demineralizacji wody, działania konduktometru, szczelności instalacji, systemu rozprowadzania wody;
 • Kompletowości zestawu interwencyjnego, zestawu oczomyjka, apteczek, ważności gaśnic.


Businessman sitting in the office at his computer_[MAM-52778]

Dział Serwisu Jungheinrich

Ekspert ds. Energii i Infrastruktury

Skontaktuj się z nami