Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
Inspection Logistics services

Jak często powinno się robić przegląd regałów magazynowych?

Unikanie wykonywania przeglądów regałów magazynowych to jeden z tych przypadków, gdy zaniechanie może mieć poważne konsekwencje. Nie chodzi tu tylko o kary – regularne inspekcje regałów to także kwestia bezpieczeństwa pracowników i towaru. Jak często zlecać przegląd okresowy regałów magazynowych?

Sposób i częstotliwość wykonywania przeglądów regałów

Większość osób zarządzających magazynem decyduje się na przeglądy regałów przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo osób i towarów oraz zapewnienie efektywnego korzystania z tych produktów.
Użytkownik regałów jest zobowiązany stosować się do zaleceń producenta, zawartych w instrukcji obsługi regałów. Renomowani producenci, jak np. firma Jungheinrich zalecają wykonywanie przeglądów minimum raz w roku.

Poznaj regały magazynowe oferowane przez Jungheinrich

Dlaczego inspekcja regałów magazynowych jest tak ważna?

Przegląd regałów magazynowych warto traktować nie jako żmudną pracę i dodatkowy koszt, ale jako inwestycję – w ten sposób można zapobiec usterkom i uniknąć konieczności wykonywania napraw.
Regularną inspekcję regałów warto wykonywać z kilku powodów:

 • Aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom magazynu i ułożonym na regałach towarom. Sprawdzanie stanu technicznego regału pozwala szybko zauważyć ewentualne uchybienia, które mogłyby stać się przyczyną wypadku przy pracy czy zniszczenia towaru.
 • Aby obniżyć koszty napraw. Technicy serwisowi regałów magazynowych są w stanie naprawić drobne usterki szybciej. Takie usługi kosztują znacznie mniej niż poważne naprawy.

Nie tylko przeglądy eksperckie – jak dbać o regały magazynowe na co dzień?

Za jakość i bezpieczeństwo w przypadku regałów magazynowych są odpowiedzialni nie tylko zewnętrzni eksperci, ale również pracownicy magazynu. To kwestia, o którą warto dbać na co dzień! Dobrym rozwiązaniem będzie wprowadzenie przejrzystych procedur i zadbanie o to, aby pracownicy wiedzieli, jaki jest ich zakres odpowiedzialności.

Procedury związane z dbaniem o stan techniczny regałów mogą wyglądać w Państwa firmie następująco:

 • Codzienne przeglądy regałów magazynowych: wyznaczeni pracownicy dokładnie oglądają regał, aby znaleźć ewentualne uchybienia oraz zidentyfikować palety, które powinny być usunięte z obiegu. Na co dzień wystarczy kontrola wzrokowa.
 • Cotygodniowe przeglądy regałów magazynowych: osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w magazynie kontroluje wzrokowo cały regał, od posadzki aż po jego górną część. Stwierdzone usterki zapisuje i dokonuje ich klasyfikacji do określonej grupy ryzyka.
 • Comiesięczne przeglądy regałów magazynowych: osoba, która odpowiada za bezpieczeństwo, kontroluje wzrokowo stan regału, a dodatkowo rozładowuje kontrolnie kilka półek, aby sprawdzić elementy, które zazwyczaj są zasłonięte przez towar. Stwierdzone uchybienia zapisuje, podobnie jak w przypadku przeglądów cotygodniowych. Oprócz tego sprawdza, czy wcześniejsze usterki zostały usunięte.

Przeczytaj również: Jak powinien wyglądać profesjonalnie wyposażony magazyn?

Kto i w jaki sposób przeprowadza przegląd roczny regałów?

Doroczny przegląd regałów magazynowych powinien być wykonywany przez wyspecjalizowanych fachowców. Jak znaleźć takie osoby? Warto skorzystać z rekomendacji producenta wyposażenia magazynowego.

Ważne jest, aby przegląd okresowy regałów magazynowych wykonywał ekspert, który na co dzień nie pracuje w danym magazynie. Dzięki perspektywie osoby z zewnątrz może lepiej zauważyć ewentualne uchybienia, na które pracownicy nie zwracają uwagi.

Inspekcja regałów magazynowych krok po kroku

Eksperci wykonujący przegląd roczny regałów działają zgodnie z określonym planem. Dzięki temu mogą zwrócić uwagę na wszystkie szczegóły, nie pomijając żadnego z nich.

Przeglądy eksperckie regałów magazynowych obejmują:

 • kontrolę stanu ogólnego instalacji;
 • sprawdzenie, czy poszczególne części regałów, w szczególności belki nośne i słupy, nie posiadają uszkodzeń;
 • ocenę stabilności konstrukcji i jej zabezpieczeń;
 • ocenę efektywności połączenia stopy z podłożem i belek nośnych ze słupami;
 • sprawdzenie, czy słupy nie są odchylone od pionu;
 • kontrolę trawersów;
 • sprawdzenie, czy w połączeniach spoin nie pojawiły się pęknięcia.

Eksperci Jungheinrich dodatkowo sprawdzają dokumentację i oznakowanie regałów oraz przeprowadzają kontrolę poprawności montażu w instalacjach Jungheinrich.
Efektem przeprowadzonej kontroli jest raport zawierający szczegółowe informacje na temat wszelkich nieprawidłowości i odchyleń od normy w konstrukcji regału. Na tej podstawie można ocenić, które usterki wymagają najszybszej reakcji, a także zaplanować prace serwisowe.
Czeka Państwa roczny przegląd regałów? Zapraszamy do skorzystania z usług ekspertów Jungheinrich!