Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
Infografik Logistik, Lager, RGB, Bildschirm_[MAM-55040] (1)

Wyposażenie magazynu – jak powinien wyglądać profesjonalnie wyposażony magazyn logistyczny?

Odpowiednie wyposażenie to jeden z najistotniejszych czynników wpływających na łatwość składowania i przeładunku produktów, wydajność magazynu oraz komfort pracy zatrudnionych w nim osób. Sprawdźcie Państwo, jakie elementy powinny się znaleźć w profesjonalnie wyposażonym magazynie logistycznym.

Co składa się na wyposażenie magazynu do składowania?

Wyposażenie magazynu różni się w zależności od rodzaju przechowywanego towaru, obranego systemu składowania i innych czynników. W każdym jednak magazynie powinny znaleźć się podstawowe elementy niezbędne do sprawnego funkcjonowania tego obiektu. Należą do nich między innymi urządzenia i przyrządy związane z przeładunkiem, segregacją i transportem towaru (na przykład wózki, drabiny, suwnice), wyposażenie ułatwiające przechowywanie (jak regały, stojaki, palety etc.) czy elementy pomocnicze (sprzęt BHP, urządzenia do znakowania i tym podobne).

Przeładunek i transport

Urządzenia i akcesoria przeładunkowe

Należą do nich wszystkie maszyny i konstrukcje składające się na dok przeładunkowy, na przykład rampy, czy naprowadzacze. Wykorzystuje się je przede wszystkim w procesie przenoszenia towaru z jednostki dostarczającej produkty do magazynu (na przykład ciężarówki) do środka transportu wewnętrznego (takiego jak wózek widłowy).

Pojazdy i urządzenia transportowe

Nieodłączną częścią każdego magazynu są środki transportu wewnętrznego, które pozwalają szybko przemieszczać towary. Można zaliczyć do nich wózki widłowe (paletowe, unoszące, podnośnikowe  itd.) oraz inne pojazdy, ale także urządzenia dźwignicowe: suwnice, żurawie, wciągniki czy przenośniki. Taki sprzęt może być napędzany elektrycznie, spalinowo lub siłą ludzkich mięśni.

Drabiny, podesty i rusztowania

Drabiny i podesty ruchome ułatwiają dostęp do wysoko położonych produktów w celu ich kompletacji, segregowania, oznaczenia lub przeniesienia. Często posiadają one szereg udogodnień, takich jak regulowana wysokość czy obecność kół jezdnych z możliwością zablokowania w pożądanym położeniu.

Przechowywanie

Regały, pomosty i antresole

Meble magazynowe w postaci regałów, na przykład półkowych, czy paletowych to najistotniejszy element wyposażenia każdego magazynu do składowania. Mogą być one statyczne (większość regałów wysokiego składowania, pomosty, antresole, konstrukcje naścienne) lub dynamiczne (regały przesuwne, wjezdne, przepływowe). Wybór odpowiednich regałów oraz innej zabudowy zależy od rodzaju towaru, sposobu składowania (na przykład na paletach), dostępnej powierzchni czy możliwych do wykorzystania urządzeń pomocniczych i transportowych. Oczywiście do wyboru są również w pełni zautomatyzowane systemy magazynowe, które ograniczają konieczność ingerencji człowieka do minimum.

Palety, kontenery i pojemniki

Większość towarów nie jest przechowywana w magazynie luzem, dlatego potrzebują one odpowiednich pojemników i form do bezpiecznego składowania. W tym celu najczęściej wykorzystuje się kontenery, palety i pojemniki. Nierzadko wykorzystywanych jest kilka typów opakowań – na przykład mniejsze partie towaru pakuje się do pojemników, które są składowanie na specjalnie przystosowanych regałach.

Uwaga!

Wiele rodzajów towaru musi być przechowywanych w ściśle określonych warunkach (na przykład w odpowiedniej temperaturze, bez dostępu światła słonecznego czy w pojemnikach wykonanych ze specjalnych materiałów). Dotyczy to między innymi żywności, leków, farb czy potencjalnie niebezpiecznych substancji. Taka konieczność często zmienia sposób działania całego magazynu, dlatego trzeba wziąć ją pod uwagę podczas projektowania danego obiektu.

Urządzenia do formowania, pakowania i zabezpieczania towaru

Do tego rodzaju urządzeń można zaliczyć między innymi paletyzatory, przyrządy do taśmowania, foliomaty, tunele grzewcze czy urządzenia ułatwiające mocowanie ładunku, ale też stoły do foliowania, stojaki na taśmę oraz inne akcesoria, na przykład nożyce.

Pozostałe elementy wyposażenia magazynu

Urządzenia do znakowania i identyfikacji

Ten typ urządzeń pozwala oznaczać towar przy użyciu różnych technologii (nalepki, kody kreskowe, RFID etc.), a następnie identyfikować go ręcznie lub przy użyciu specjalnych przyrządów, takich jak terminale i skanery.

Przyrządy kontrolne i pomiarowe

Dzięki przyrządom kontrolnym, takim jak wagi, dozowniki czy inne urządzenia, można określić masę produktu, jego objętość czy liczbę sztuk. Narzędzia te mogą być ręczne (na przykład większość standardowych wag), półautomatyczne lub automatyczne (takie jak elektroniczne urządzenia kontroli wizyjnej).

Sprzęt BHP

W magazynie musi znaleźć się także szereg elementów przeznaczonych do zachowania bezpieczeństwa w obiekcie. Należą do nich między innymi sprzęt BHP (taki jak rękawice, gogle, kaski, ale też gaśnice i inne środki ochrony) oraz elementy do właściwego oznakowania, wykonane zgodnie z obowiązującym prawem i zaleceniami dla tego typu obiektów.

Automatyka przemysłowa

Jeżeli magazyn jest wyposażony w elementy zautomatyzowane, zazwyczaj mogą być one kontrolowane zarówno z poziomu użytkownika (na przykład moduł sterowania przy maszynie), jak i za pośrednictwem centralnego systemu kontroli. Zastosowanie automatyki często wymaga dodatkowej infrastruktury.

Dodatkowe elementy pomocnicze

Oprócz wymienionych części wyposażenia, w magazynie do składowania mogą być potrzebne również inne elementy – na przykład umożliwiające pomiar warunków (termometry, higrometry), pozwalające utrzymać płynność pracy (na przykład instalacje zasilania awaryjnego) czy związane z pracą zatrudnionych osób (szafki, bramki etc.).

Dlaczego odpowiednie wyposażenie magazynu jest tak istotne?

Jeżeli na etapie planowania, projektowania i budowy magazyn zostanie dobrze zorganizowany oraz wyposażony we wszystkie potrzebne elementy, jego działanie będzie znacznie bardziej wydajne. Odpowiednie urządzenia, meble i instalacje pomagają też zwiększyć bezpieczeństwo towaru i zatrudnionych osób, a także komfort pracy, co w ostatecznym rozrachunku dodatkowo poprawia rentowność całej inwestycji.