Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
EJE C20, ERE 225, EJE 220_[MAM-51452]

Logistyka w branży spożywczej

​​​​​​​Logistyka artykułów spożywczych stanowi poważne wyzwanie z uwagi na specyfikę produktów, jakie dystrybuuje branża FMCG. ​​​​​​​

Krótki termin przydatności do spożycia, wysokie wymagania co do temperatury przechowywania oraz konieczność zachowania maksymalnej wydajności na każdym etapie łańcucha logistycznego wiążą się z koniecznością sięgania po coraz bardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne.

Logistyka produktów spożywczych w praktyce

Jak pokazują badania statystyczne Eurostat, Polacy wydają na żywność średnio ok. 15% budżetu gospodarstwa domowego1]. Jednocześnie zwiększa się liczba dostępnych na rynku produktów a łańcuch logistyczny prowadzący od producenta żywności do konsumenta znacząco się wydłuża. Towary, zanim trafią na półkę sklepową, przechodzą często przez wiele centrów logistycznych oraz trafiają na pokład różnych pojazdów, nierzadko z wykorzystaniem transportu intermodalnego.

To oznacza, że największym wyzwaniem, jakie ma przed sobą logistyka żywności jest utrzymanie świeżości produktów i minimalizacja ich strat. Nawet najmniejszy błąd – np. awaria termostatu w chłodni czy problemy z prawidłową rotacją towarów w magazynie – może narażać na wysokie straty.

W związku z tym, wraz z rozwojem branży FMCG, zmienia się także logistyka produktów spożywczych, a na drodze od producenta do konsumenta wykorzystuje się zaawansowane systemy automatyzujące proces magazynowania.

Składowanie towaru w branży spożywczej

Składowanie towaru w branży spożywczej wymaga spełnienia restrykcyjnych wymogów co do warunków termicznych – tak, aby zapewnić żywności pełne bezpieczeństwo przechowywania. Konieczne jest więc zaprojektowanie przestrzeni magazynowej w taki sposób, żeby odpowiadała wymogom HACCP, procedurom fitosanitarnym oraz DDD.

W związku z tym najczęściej w takich magazynach są wydzielane odseparowane strefy chłodnicze i mroźnicze, ze ściśle kontrolowanymi poziomami temperatury i wilgotności.

Równie istotna jest dbałość o pilnowanie terminów przechowywania poszczególnych produktów, a co za tym idzie – wdrożenie odpowiedniej metody rotacji towarów.

Rozwiązania transportowe w branży spożywczej

Prawidłowe zabezpieczenie produktów spożywczych jest konieczne również na czas ich transportu pomiędzy poszczególnymi punktami – od producenta, przez centra dystrybucyjne, aż do sklepów i do klienta końcowego. W tym celu nowoczesne firmy logistyczne stosują:

  • monitorowanie procesu realizacji transportu w czasie rzeczywistym,
  • zautomatyzowane systemy nadzoru nad prawidłowością pracy urządzeń chłodniczych lub mroźniczych,
  • integrację procesów logistycznych w ramach jednego systemu ERP.

Sprawdź nasze kompetencje dla branży spożywczej

Handel detaliczny i hurtowy

Warto pamiętać, że o składowaniu produktów spożywczych należy myśleć zarówno w kontekście ich magazynowania w hurtowniach, jak i już na zapleczach sklepów na ostatnim odcinku łańcucha sprzedaży. W każdym z tych miejsc konieczne są odpowiednie systemy, pozwalające na kontrolę temperatury przechowywanych towarów i ich przydatności do spożycia.

Stage Regał rzędowy, szerokie korytarze

Magazyn spożywczy

Przepływ produktów spożywczych

Przepływ produktów spożywczych powinien być realizowany z myślą o:

  • zachowaniu ich pełnego bezpieczeństwa podczas transportu,
  • optymalizacji czasu, w którym towary docierają do kolejnych punktów przetwarzania i dystrybucji,
  • dotrzymaniu terminów przydatności produktów do spożycia,
  • optymalizacji kosztów, jakie pociąga za sobą logistyka chłodnicza.

Z tego względu sięga się po zaawansowane systemy magazynowe, które ułatwiają utrzymanie optymalnych warunków składowania, a także zarządzanie zasobami produktów w czasie rzeczywistym.

Magazynowanie towarów spożywczych

Podstawową procedurą, jaką stosuje branża spożywcza w procesie magazynowania towarów, jest FEFO. To sposób rotacji zapasów oparty o zasadę „first expired, first out”, mówiącą, że produkty o najkrótszym terminie przydatności powinny jak najszybciej opuścić magazyn – tak, aby zminimalizować ewentualne straty.

Procedura FEFO może być stosowana zarówno na etapie surowców i półproduktów, jak i przy zarządzaniu zapasami produktów gotowych do dystrybucji. Jej wdrożenie wymaga prawidłowego oznakowania poszczególnych opakowań, a przede wszystkim zastosowania odpowiednio dopasowanych systemów regałowych.

Kontroli przydatności do spożycia, a jednocześnie prawidłowej temperatury sprzyjają np. automatyczne magazyny regałowe Jungheinrich, które można wykorzystywać nawet jako mroźnie (w temperaturach do -35°C).

Automatyzacja pracy = większa wydajność

W tradycyjnych magazynach spożywczych zachowanie zasady FEFO wymaga dużego zaangażowania ze strony pracowników – zarówno w proces układania towarów, jak i ich nieustannej weryfikacji. Jednak obecnie branża FMCG korzysta powszechnie ze zautomatyzowanych systemów magazynowych, które są monitorowane z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. Korzystanie z nich usprawnia proces sortowania towarów oraz ogranicza ryzyko przeterminowania się jakiegokolwiek produktu. Przekłada się to na większą wydajność pracy magazynów na każdym etapie łańcucha logistycznego, a w efekcie – na szybszą i bezpieczniejszą podróż produktów do klienta końcowego.

Więcej informacji na temat rozwiązań automatyzujących magazyny spożywcze uzyskasz, kontaktując się z doradcą Jungheinrich. Zapraszamy!


[1] https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-spotlight/household-expenditure-2018