Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
BLOGPL -Fachbodenregal_[MAM-12171]

Oznakowanie regałów magazynowych

Prawidłowo wykonane oznakowanie regałów magazynowych pozwala zadbać o zgodność z prawem, zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa, ułatwić pracownikom wykonywanie swoich obowiązków i zwiększyć wydajność pracy w magazynie.

Znaczenie prawidłowego oznakowania regałów magazynowych

Zgodne z zasadami prawa oraz BHP oznakowanie regałów magazynowych jest jednym z kluczowych sposobów na zapewnienie zatrudnionym osobom lepszych warunków pracy, które sprzyjają szybszemu i bezpieczniejszemu wykonywaniu powierzonych im obowiązków.

Uwaga!

Warto pamiętać, że – z wyjątkiem regulowanych prawnie oznaczeń BHP, na przykład ostrzegających przed niebezpiecznymi substancjami – nie istnieje jeden spójny i uniwersalny sposób oznakowania regałów magazynowych. Jest to w dużej mierze indywidualna kwestia zakładu, a system można bardzo mocno przystosować do warunków panujących w danym obiekcie, charakterystyki wykorzystywanych regałów i wyposażenia w magazynie oraz do innych czynników.

Zgodność z prawem

Polskie prawo wymaga, by oznakowanie regałów magazynowych wskazywało na dopuszczalne obciążenie w danym miejscu i dla konkretnego rodzaju towaru. Informacja musi być podana w sposób czytelny i znajdować się w widocznym położeniu. Pracownicy muszą mieć również łatwy dostęp do danych o maksymalnej obciążalności podłóg i stropów (z uwzględnieniem infrastruktury magazynowej, składowanego towaru, ludzi, maszyn oraz środków transportu wewnętrznego).

Wyższy poziom bezpieczeństwa

Prawidłowe oznakowanie regałów magazynowych sprawia, że pracownicy popełniają mniej błędów, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie potencjalnie niebezpiecznych sytuacji (na przykład ułożenia ciężkich towarów na lekkich, co mogłoby grozić utratą stabilności).

Bardziej wydajna praca

Przemyślane, właściwie wykonane oznakowanie regałów magazynowych umożliwia szybsze znalezienie towaru oraz łatwiejsze rozkładanie go na półkach. Natomiast w przypadku wystąpienia błędu (na przykład niedostępności danego towaru, mimo że znajduje się on w ewidencji) możliwe jest bardzo szybkie wprowadzenie do systemu odpowiedniej korekty. Przekłada się to na znaczne zwiększenie efektywności pracy na każdym etapie procesu magazynowego, a co za tym idzie – wydajności funkcjonowania całego obiektu.

Praktyczne i czytelne oznakowanie regałów magazynowych

Oznakowanie regałów magazynowych powinno być wykonane w czytelny, łatwy do zrozumienia i odczytania sposób. Każdy pracownik rozpoczynający pracę w magazynie musi zapoznać się ze stosowanymi oznaczeniami, by móc sprawnie korzystać z nich podczas późniejszego wykonywania swoich obowiązków.

Cechy prawidłowego oznakowania regałów magazynowych

Oznakowanie regałów magazynowych musi spełniać następujące kryteria, to jest musi być:

  • logiczne, przejrzyste i czytelne,
  • jednoznaczne,
  • hierarchiczne,
  • wykonane w trwały, odporny na niekorzystne czynniki sposób.


Środki do znakowania regałów w magazynie

Oznakowanie regałów magazynowych oraz półek z towarem wykonuje się przy pomocy różnych środków. Należą do nich między innymi etykiety magnetyczne, etykiety samoprzylepne z kodami kreskowymi lub QR, szyldy regałowe i alejkowe czy tabliczki wkręcane.

Rodzaje oznakowania regałów magazynowych – systemy

W systemach oznakowania regałów magazynowych wykorzystuje się różne kody literowe, cyfrowe i kolorystyczne. Pozwalają one jednocześnie określić położenie w magazynie oraz rodzaj składowanego w danym miejscu towaru. Najpopularniejszym sposobem oznakowania regałów magazynowych jest znakowanie metodą hierarchiczną: od największych do najmniejszych jednostek (przykładowo: magazyn -> strefa -> ciąg -> alejka -> regał -> kolumna -> piętro -> półka lub miejsce paletowe). Jest to szczególnie istotne w przypadku rozległych obiektów, gdzie niezrozumiałe lub źle wykonane oznakowanie regałów magazynowych może praktycznie uniemożliwić znalezienie poszukiwanego towaru.

Przykład

Literowo-cyfrowy system oznakowania regałów magazynowych może wyglądać tak:


M2-SC-C3-A1-R2-K8-P3-G1


Oznacza to, że towar znajduje się w magazynie numer dwa, w strefie C, w ciągu numer trzy, w alejce pierwszej, na regale drugim, w ósmej kolumnie, na trzecim piętrze w gnieździe paletowym numer jeden. Taki system oznakowania regałów magazynowych pozwala jednoznacznie określić położenie szukanego produktu, a w połączeniu z dodatkowymi oznaczeniami (na przykład kolorystycznymi) ułatwia nawigację po magazynie.

Dodatkowe oznaczenia

Oznakowanie regałów magazynowych może być rozszerzone także o znaki BHP, na przykład ostrzegające przed składowaniem w danym miejscu niebezpiecznych substancji. Umieszczenie takich oznaczeń na regałach pozwala zaoszczędzić cenne miejsce w przejściach, a jednocześnie umiejscowić ostrzeżenia w dobrze widocznym położeniu – na wysokości wzroku.


Przeczytaj również: Magazyn otwarty i półotwarty - zalety i wady

O czym jeszcze warto pamiętać, wykonując oznakowanie regałów magazynowych?

Podczas znakowania regałów magazynowych warto dodatkowo zwrócić uwagę na to, by wszystkie oznaczenia były wykonane z trwałych materiałów, które będą odporne na uszkodzenia mechaniczne, blaknięcie pod wpływem intensywnego oświetlenia, wilgoć czy inne potencjalnie niekorzystne czynniki. Ponadto dobrze jest już na etapie projektowania systemu oznakowania regałów w magazynie uwzględnić wielkość poszczególnych elementów (na przykład liter) czy zaplanować kontrastową kolorystykę – pozwoli to uniknąć sytuacji, gdy istotne oznaczenia będą słabo widoczne z większej odległości.