Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
Wózek widłowy w magazynie

Jakie wózki widłowe nie podlegają dozorowi technicznemu?

Większość wózków widłowych podlega kontroli UDT. Z tym wiąże się szereg obowiązków, takich jak rejestracja, odbiór techniczny czy zlecanie przeglądów sprzętu. Jednak te formalności nie dotyczą wszystkich urządzeń. Warto wiedzieć, które z nich nie podlegają dozorowi technicznemu.

Badania UDT wózka widłowego

Badania UDT wózków widłowych są jednymi z najistotniejszych obowiązków, jakie ciążą na właścicielach takich urządzeń. Aby wykorzystywanie sprzętu odbywało się zgodnie z przepisami, musi być on w idealnym stanie technicznym. Jest to ważne przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo operatora i osób znajdujących się w zasięgu pracy maszyny.

Najważniejszym badaniem UDT wózka widłowego jest jego odbiór, który musi zostać przeprowadzony przed dopuszczeniem urządzenia do eksploatacji. Do wykonania kontroli uprawniony jest inspektor UDT. Przed wydaniem decyzji przeprowadza on procedurę składającą się z następujących etapów:

  • kontrola stanu dokumentacji,
  • identyfikacja urządzenia,
  • kontrola oznakowania i ogólnego stanu technicznego,
  • weryfikacja zgodności wyposażenia z dokumentacją,
  • badanie techniczne odbiorcze.

Ostatni etap, czyli odbiorcze badanie UDT wózka widłowego jest najistotniejszym elementem. Podczas jego trwania są kontrolowane wszystkie układy urządzenia, a także przeprowadzane są testy udźwigu i utrzymania ładunku.

Po przejściu opisanej wyżej procedury inspektor wydaje decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu wózka widłowego do eksploatacji. Warto podkreślić, że dotyczy to także fabrycznie nowych urządzeń.

Wózki widłowe dostępne w ofercie Jungheinrich

Przeglądy wózków widłowych – przepisy

Badania UDT wózków widłowych dopuszczające je do użytkowania nie są jedynymi obowiązkami, o których muszą pamiętać właściciele takich urządzeń. Zgodnie z przepisami pojazdy powinny przechodzić również przeglądy okresowe. Podczas eksploatacji maszyny pozostają pod stałym nadzorem UDT. To oznacza, że ich stan techniczny musi być kontrolowany w ściśle określonych odstępach czasu.

Badania techniczne powinny być wykonywane co 12 miesięcy. W ich trakcie inspektor sprawdza, czy zostały zrealizowane zalecenia z poprzednich przeglądu, na przykład dotyczące konserwacji lub naprawy. Kontroluje także, czy urządzenie nie ma usterek, które mogą obniżać bezpieczeństwo jego użytkowania. Inspekcji podlega także obecność wymaganych oznaczeń, czyli napisów, tablic ostrzegawczych i instrukcji.

Co 30 dni wykonuje się natomiast przegląd konserwacyjny wózka widłowego. (W przypadku urządzeń prowadzonych i zdalnych czas ten wynosi 60 dni). Celem takiego badania jest utrzymanie maszyny w pełnej sprawności i wczesne wykrywanie nieprawidłowości. Jeśli zostaną one ujawnione, konieczne jest sporządzenie adnotacji w Dzienniku Konserwacji. Notuje się w nim również termin i sposób ich usunięcia.

Badanie UDT wózka widłowego należy przeprowadzić również po każdej awarii lub wypadku. Taką kontrolę również przeprowadza inspektor, który oprócz zbadania stanu technicznego urządzenia ma za zadanie ustalić przyczynę nieprawidłowości. Niezawiadomienie UDT o niebezpiecznym uszkodzeniu lub nieszczęśliwym wypadku w czasie eksploatacji wózka widłowego jest zagrożone karą grzywny.

Warto wspomnieć także o przeglądach codziennych, które należą do obowiązków użytkowników danego urządzenia. Mają one formę oględzin przeprowadzanych każdorazowo przed rozpoczęciem pracy.

Operator na wózku widłowym w magazynie

Jakie wózki nie podlegają UDT

Przepisy dotyczące przeglądów wózków widłowych dotyczą wyłącznie urządzeń, które są objęte dozorem technicznym. Nie wszystkie maszyny służące do podnoszenia i przewożenia ładunków znajdują się w tej grupie.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego wózki widłowe niepodlegające przepisom o dozorze technicznym to takie, które nie mają mechanizmu podnoszenia, czyli między innymi:

  • unoszące,
  • pchające,
  • ciągnikowe (ciągniki przemysłowe obsługujące pociągi logistyczne).

Zapraszamy także do przeczytania: Naprawa wózków paletowych – co należy o niej wiedzieć?

Jeśli nie są wyposażone w napęd mechaniczny, czyli taki który nie wymaga działania siły mięśni ludzkich, nie muszą przechodzić opisanych powyżej przeglądów i badań.

Jeśli chcą Państwo kupić wózki widłowe nieobjęte nadzorem technicznym UDT, zachęcamy do przejrzenia naszej oferty. Znajdują się w niej urządzenia różnego typu, wyposażone w różne mechanizmy działania.