Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
Logistyka w produkcji wyrobów farmaceutycznych i chemicznych – Jungheinrich (© Efektywny transport wyrobów farmaceutycznych i kosmetycznych dzięki wykorzystaniu wózków Jungheinrich)

Logistyka w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym – w pogoni za jakością

W nadchodzących latach czeka nas szybki wzrost znaczenia rynku e-commerce. Pandemia COVID-19 przyspieszyła cyfryzację handlu, na co nie jest obojętna logistyka w Polsce. 

Producenci i operatorzy logistyczni stoją w obliczu ogromnych wyzwań związanych z łańcuchem dostaw, automatyzacją, zdrowiem i bezpieczeństwem, przepływami pieniężnymi, procesami wewnętrznymi i stale rosnącymi oczekiwaniami klientów.Niektóre branże, takie jak farmaceutyczna czy chemiczna, są szczególnie wymagające. 

Logistyka w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym – największe wyzwania

Im cenniejszy produkt czy usługa, tym zwiększa się intralogistyczne zaplecze konkretnego przemysłu. Logistyka leków, logistyka wyrobów kosmetycznych czy, jeszcze szerzej, logistyka w przemyśle chemicznym albo logistyka farmacji – na te odnogi branży wpływają liczne aspekty prawno-biznesowe i technologiczne. Wymagania są wysokie - żeby rozpocząć działalność w tym sektorze, konieczne jest dostosowanie się do standardów wyznaczonych przez polskie Prawo Farmaceutyczne, Dobrą Praktykę Dystrybucyjną i Dobrą Praktykę Wytwarzania. Z wymaganiami postawionymi przez ten zestaw zmierzą się nieliczni. 

Logistyka w Polsce dzisiaj dodatkowo musi zmierzyć się z dynamicznie zmieniającymi się realiami. Na rynku pozostaną operatorzy korzystający z najbardziej elastycznej i dostosowującej się do takich warunków technologii. 

Dla większości operatorów logistycznych ważna jest praca z doświadczonymi inżynierami. Pandemia w praktyce oznacza decentralizację centrów logistycznych i rozproszenie sieci magazynowych. Pojawi się więcej zleceń dla odpowiednio wykwalifikowanych podwykonawców.

Sprawdź nasze kompetencje branżowe przemysłu chemicznego i farmaceutycznego 

Logistyka w branży farmaceutycznej i chemicznej nie mogłaby funkcjonować sprawnie, gdyby nie automatyzacja i digitalizacja wielu procesów, które się na nią składają. Oczekiwania są spore, a stawka wysoka, bo mowa o zapleczu farmaceutycznym dla ludzi na całym świecie. Produkty farmaceutyczne, tak też chemiczne, to substancje cenne, wrażliwe i wymagające specjalnego nadzoru, czerpiącego z najnowszych technologii i wykwalifikowanych pracowników. 

Logistyka w farmacji jest wymagająca przez różnorodność produktów i mniejsze, często nieregularne dostawy. Łańcuchy dostaw w tych przemysłach są bardzo złożone i zależne od zaangażowania wielu podmiotów. Magazyn farmaceutyczny to szczególne miejsce pracy. Dla pracowników oznacza ono obcowanie z niebezpiecznymi substancjami, dlatego jest ono regulowane przez szereg praw, ustaw i rozporządzeń. Przed operatorami logistycznymi warunki stawiają nie tylko Prawo Farmaceutyczne, GDP czy DPW. Wymogi klienta nierzadko są jeszcze bardziej restrykcyjne niż te dokumenty. 

Good Distribution Practice (GDP) w polskiej logistyce farmaceutycznej i chemicznej

Dobra praktyka dystrybucyjna (GDP) i uzyskiwany w jej ramach certyfikat to jeden z obowiązkowych prawnych punktów dla firmy transportowej (European Medicines Agency / Good Distribution Practice). 

Posiadanie Certyfikatu GDP umożliwia firmie świadczenie usług dla branży farmaceutycznej czy chemicznej. Dobra praktyka dystrybucyjna opisuje minimalne standardy, które hurtownik musi spełnić, aby zapewnić utrzymanie jakości i integralności leków w całym łańcuchu dostaw.

Leki w łańcuchu międzynarodowych dostaw są dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Firma poprzez uzyskanie certyfikatu potwierdza u siebie odpowiednie procedury bezpieczeństwa, transportu, kwalifikacje procesu transportu i kwalifikacje pracowników i podwykonawców. Certyfikat GDP wydawany jest na okres 3 lat. 

Dobra Praktyka Wytwarzania a procedury dotyczące produktów farmaceutycznych

Logistyka farmaceutyczna w Polsce wiąże się z wieloma procedurami. Tutaj swoją wagę zaznaczają cyfryzacja dokumentów i digitalizacja procesów, które znacznie ułatwiają sprawę dla wykonawców. 

Co kryje się za Dobrą Praktyką Wytwarzania? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania odnosi się do ogromnej liczby procesów logistycznych, skupiając się na określeniu wymaganych praktyk produkcyjnych. Są to praktyki wymagane do spełnienia wytycznych pozwalających podmiotom na produkcję, transport i sprzedaż produktów farmaceutycznych czy kosmetycznych. Dogłębne zrozumienie kwestii przepisów jest niezbędne dla producentów z branży farmaceutycznej.

Przepisy prawne a logistyka produktów leczniczych

Logistyka leków jest zależna od polskiego Prawa Farmaceutycznego. W procedurze narodowej produkty lecznicze dopuszczane są do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z zm.), a także w oparciu o rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.

Inteligentne zarządzanie magazynem farmaceutycznym i kosmetycznym

 Dzisiaj sprawny przepływ informacji jest ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, co wymaga od operatorów usprawnienia narzędzi komunikacji do maksimum. Centra logistyczne i hale wielkopowierzchniowe według przewidywań będą musiały sprostać decentralizacji w fizycznym wymiarze działalności. Magazyn farmaceutyczny czy magazyn kosmetyczny to dzisiaj przestrzenie zintegrowane z najnowszymi rozwiązaniami z zakresu automatyki i obsługi hal. 

Centra logistyczne przyszłości to centra bardzo nowoczesne, zautomatyzowane i zabezpieczone zarówno w fizyczny, jak i cyfrowy sposób. Wraz z rozwojem logistyki, rośnie potrzeba rozwoju obszaru komunikacji i systemów wymiany informacji dostosowanych do warunków, jakie niesie za sobą epidemia. 

Sposoby przechowywania i rejestrowania leków, suplementów i chemikaliów na magazynach

Transparentność odgrywa kluczową rolę w branży logistycznej. Przejrzystość pomaga w informowaniu o aktualnej lokalizacji ładunków i zwiększa bezbłędność procesów. Cyfrowa technologia śledzenia przesyłek to dziś podstawa. Serwis i obsługa systemów logistycznych to zlecenie dla wykwalifikowanego podwykonawcy. 

Produkty lecznicze, ze względu na swoją specyfikę i zastosowanie, nie mogą być traktowane w transporcie tak jak każdy inny towar. Transport tych produktów musi uwzględniać wymogi przewidziane w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2008, Nr 45, poz. 271 ze zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Logistyka w branży farmaceutycznej wymaga od operatorów postępowania według  szczegółowego, określonego restrykcyjnymi przepisami prawa farmaceutycznego.

Efektywne magazynowanie towarów farmaceutycznych i chemicznych - Jungheinrich (© Logistyka leków i wyrobów kosmetycznych – wózki wysokiego składowania Jungheinrich)

 Fot. Logistyka leków i wyrobów kosmetycznych – wózki wysokiego składowania Jungheinrich

Systemy przenośników produktów wrażliwych

Sprawne i bezpieczne funkcjonowanie systemów logistycznych w branży chemicznej to wynik inwestycji w nowoczesne urządzenia, które pozwalają na bezpieczny transport ładunków – szczególnie tych, w których znajdują się substancje wrażliwe. Rozwiązania takie jak systemy regałów są dostosowywane indywidualnie do potrzeb klienta. Regał windowy jest przydatny przy konieczności składowania drobnych elementów. Regał karuzelowy sprawdzi się w magazynach dysponujących mniejszą przestrzenią. 

Automatyczne systemy AGV w logistyce wyrobów chemicznych i medycznych

Kolejne świetne i konieczne rozwiązanie z zakresu automatyki to AGV, czyli automatyczne systemy transportowe. AGV to podstawa w pracy dzisiejszego magazynu. To również zwiększenie bezpieczeństwa osób i ładunków. 

Dowiedz się więcej o: Automatyczne systemy transportowe (AGV) - co to takiego?

Magazynowanie substancji niebezpiecznych a wózki widłowe Jungheinrich

Magazynowanie niebezpiecznych substancji wiąże się z koniecznością przygotowania dodatkowych zabezpieczeń i rozwiązań. Jungheinrich oferuje sprzedaż wózków widłowych ze specjalną ochroną przed wybuchem. 

Logistyka w Polsce w 2020 roku

W Polsce transport drogowy i stojąca za nim logistyka do tej pory były jedną z najprężniej działających gałęzi biznesowych ostatnich lat. Pomimo pandemii COVID-19, logistyka w Polsce zmierza ku ciągłemu rozwojowi. W 2019 roku udział branży transportowej w PKB wynosił około 6%. Zgodnie z informacjami podanymi przez Główny Urząd Statystyczny, w Polsce obsługujemy powyżej 30% międzynarodowego transportu drogowego.  

Zwiększenie efektywności transportu wewnętrznego dzięki Wózkom paletowym Jungheinrich (© Logistyka w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym – bezpieczny transport)

 Fot. Logistyka w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym – bezpieczny transport

Jeszcze nie wiemy, jak dokładnie zmienią się te dane w 2020 roku. Wstępne badania zachęcają jednak do pozytywnego nastawienia. Grupa INELO zajmująca się rozliczeniem i ewidencją czasu pracy kierowców zapytała 800 przewoźników krajowego i międzynarodowego transportu drogowego o to, jak COVID-19 wpłynął na ich pracę. Badanie pokazało, że polscy przedsiębiorcy nie boją się skutków pandemii i starają się dostosować do zmiennych realiów. Jak donosi grupa VGL, 2020 rok podkreśli udział operatorów logistycznych w łańcuchach dostaw. Szczególnie w obszarze wsparcia informacyjnego. Portal Money.pl zaznacza, że “branża logistyki i transportu w dłuższej perspektywie zyska na globalnym kryzysie” jako partner kluczowy dla sektora e-commerce.

Żeby przedsiębiorcy mogli być spokojni, konieczne są precyzyjne działania logistyczne. Logistyka w przemyśle to ogromna machina, która wymaga użycia najnowszych technologii. Logistyka farmaceutyczna i logistyka produktów kosmetycznych dodatkowo mierzą się z ogromnymi oczekiwaniami klientów i szeregiem utrudnień biznesowo-prawnych i geopolitycznych. 


-----

OPRACOWANIE

Dz. U. 2001 Nr 126 poz. 1381
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej - Poz. 278

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000728/O/D20190728.pdf 

Dz. U. 2001 Nr 126 poz. 1381

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011261381/U/D20011381Lj.pdf

TRENDY NA RYNKU POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH I USŁUG LOGISTYCZNYCH
Raport PMR Consulting & Research
https://docplayer.pl/111195453-Trendy-na-rynku-powierzchni-magazynowych-i-uslug-logistycznych-raport-pmr-consulting-research.html

Jak COVID-19 zmienia świat logistyki i transportu?, 2020
https://www.money.pl/gospodarka/jak-covid-19-zmienia-swiat-logistyki-i-transportu-6507275812988545a.html

Raport GUS Przewozy ładunków i pasażerów w 2018 r.

https://inelo.pl/

Perspektywy rynku usług logistycznych 2020 

http://www.vgl-group.com/perspektywy-rynku-uslug-logistycznych-2020