Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
Arbeiter mit Maske, Corona Schutzmaßnahmen_[MAM-55075]

Metody kompletacji w gospodarce magazynowej

Kompletacja zamówień/dostaw w magazynie to jeden z najważniejszych procesów w logistyce magazynowej; przepływ towarów jest bowiem jednocześnie czasochłonny oraz generuje najwyższe koszty osobowe. 

Nic zatem dziwnego, że nowoczesne metody kompletacji cieszą się dużym zainteresowaniem. To sposób na optymalizację pracy i obniżenie kosztów. Jakie metody kompletacji w gospodarce magazynowej warto wykorzystać oraz na co zwrócić uwagę?

Metody kompletacji – dlaczego wybór ma takie znaczenie?

Kompletowanie poszczególnych pozycji zamówienia to pracochłonny oraz czasochłonny proces, a jego optymalizacja jest dobrym sposobem na podniesienie „wydajności” magazynu. Nie bez powodu to właśnie średni czas kompletacji dostawy jest jednym z najczęściej stosowanych wskaźników efektywności magazynów. Różnią się one między sobą zarówno pod względem liczby i profilu zamówień, jak i rodzaju magazynowanego asortymentu – podczas organizacji pracy należy więc wziąć wszystkie te czynniki pod uwagę, by wybór metody kompletacji dostaw znacząco usprawnił, a nie utrudnił realizację zamówień.

Nowoczesne metody kompletacji w gospodarce magazynowej wykorzystują możliwości, jakie daje zastosowanie innowacyjnych technologii oraz rozwiązań. Jednocześnie wyeliminowanie czynnika ludzkiego w większości magazynów w zasadzie nie wchodzi w grę – opinia, jakoby „roboty miały zastępować człowieka” jest w tym wypadku bezzasadna, dlatego zamiast obawiać się nowoczesnych rozwiązań, warto postawić na usprawnienie pracy i tym samym ułatwienie pracownikom wykonywania ich obowiązków. Jakie metody kompletacji w magazynie sprawdzą się w poszczególnych obiektach oraz jakie są zalety, ale również wady każdego z tych rozwiązań?

Poznaj systemy logistyczne oferowane przez Jungheinrich

Pick by order – kompletacja według zamówień

To model kompletacji, w którym pracownik otrzymuje listę artykułów (w formie papierowej, głosowej lub na terminalu mobilnym), po czym porusza się po magazynie i zbiera wszystkie elementy zamówienia. Po zakończeniu zbiórki zamówienie jest gotowe do wysyłki, dzięki czemu nie jest już konieczne sortowanie poszczególnych elementów czy przypisywanie ich do zleceń. W ten sposób minimalizowane jest także ryzyko pomyłki. O ile model ten dosyć dobrze sprawdza się w przypadku niewielkich magazynów, to jednak przy większej przestrzeni magazynowej pracownicy zwykle muszą pokonywać duże odległości pomiędzy regałami czy działami, w których znajdują się poszukiwane artykuły, a to zajmuje czas i znacząco wydłuża cały proces.

Batch picking – kompletacja grupowa

W tym modelu proces kompletacji zamówień rozpoczyna się od analizy i grupowania zleceń, dzięki czemu możliwe jest ustalenie zapotrzebowania na dany produkt. Następnie pracownik pobiera z magazynu dokładną liczbę artykułów, które są później sortowane i przypisywane do poszczególnych zamówień w osobnej części magazynu. W ten sposób pracownicy pokonują krótsze trasy, jednak muszą dodatkowo sortować zamówienia.

Wave picking – kompletacja falowa

W wielu magazynach zorganizowanie dodatkowych miejsc zbiórki może być problematyczne – najlepiej sprawdzi się wówczas metoda kompletacji falowej, która opiera się na łączeniu zamówień w ramach okien czasowych. Zlecenia są grupowane według przedziałów czasowych, w których mają być zebrane; pod uwagę brana jest zarówno dostępność asortymentu, jak i priorytet zamówień. Dzięki temu możliwe jest efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej, choć może w przypadku tej metody nastąpić wydłużenie czasu kompletacji zamówienia.

Cluster picking – multikompletacja

Nowoczesne wózki do kompletowania wyposażone w specjalne segmenty sprawiają, że pracownik jest w stanie jednocześnie kompletować elementy kilku zamówień. Dzięki temu znacząco skraca się czas przygotowywania zamówienia, jednak należy liczyć się z ryzykiem ewentualnych pomyłek podczas sortowania.

Zone picking – kompletacja strefowa

W tym modelu zakłada się podział magazynu na mniejsze strefy, pomiędzy którymi kursuje pojemnik zbierający elementy zamówienia. Możliwe jest także synchroniczne kompletowanie we wszystkich strefach, a następnie sortowanie i łączenie produktów w zamówienia. To model, który dobrze sprawdzi się w dużych magazynach, jednak wymaga nieustannego monitorowania pracy poszczególnych stref.

Wsparcie procesu kompletacji – nowoczesne metody

Jeśli chodzi o metody kompletacji, logistyka może być dodatkowo wspierana poprzez zastosowanie nowoczesnych funkcjonalności oraz urządzeń. Kompletacja sterowana głosowo sprawia, że pracownik nie musi nosić ze sobą podkładki z listą i długopisu czy urządzenia mobilnego – zastępują je słuchawki z mikrofonem, dzięki czemu realizator zamówienia ma wolne ręce i może pracować efektywniej. Wykorzystanie światła i punktów świetlnych to z kolei ułatwienie potwierdzenia skompletowania zamówienia – w zależności od wybranej technologii diody informują o zapełnieniu regału magazynowego lub wózka widłowego, a potwierdzenie pobrania towaru może odbywać się poprzez naciśnięcie przycisku. Coraz powszechniejszą metodą jest także Pick by scan, czyli wykorzystanie urządzeń mobilnych z funkcją skanowania produktów. Wprowadzenie automatycznych lub półautomatycznych sorterów ułatwia z kolei kompletację jednostek mieszanych oraz rozdzielanie według opakowań.

Wydajna kompletacja minimalizuje nakład pracy ręcznej i pozwala na szybkie, bezproblemowe realizowanie zleceń; jest przy tym przyjazna dla użytkownika. Warto wybrać model dopasowany do organizacji pracy w danym magazynie oraz wykorzystywać nowoczesne technologie, by usprawnić ich funkcjonowanie.