Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
Used Truck Centre Dresden_[MAM-44300]

Resurs wózków widłowych - co należy o nim wiedzieć?

Wózki widłowe – niezależnie od tego czy nowe, używane, czy wynajmowane, zaliczane są do urządzeń transportu bliskiego (zwanego w skrócie UTB).

Podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego, muszą przechodzić okresowe badania i kontrole techniczne. Należy do nich m.in. resurs pojazdów, czyli najłatwiej mówiąc – liczba wykonanych cykli oraz czas pracy maszyn. Resurs wózków widłowych to pojęcie, które z uwagi na zmianę podstaw prawnych od pewnego czasu budzi spore zainteresowanie wśród użytkowników tego rodzaju pojazdów. Na czym dokładnie polega resurs wózków widłowych? Rozwiewamy wszystkie wątpliwości związane z tym pojęciem.

Czym jest resurs wózków widłowych?

Pojęcie resursu odnosi się do urządzeń transportu bliskiego, które podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego. W przypadku branży UTB resurs wózków widłowych i innych pojazdów został określony w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Paragraf 2 rozporządzenia mówi, o tym, że:

(…) resurs to parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.

Czym zatem jest resurs wózka widłowego? To okres zdolności użytkowej pojazdu. Inaczej określa się go, jako przewidywany i wyliczony na podstawie danych oraz wiedzy o dotychczasowym sposobie użytkowania, okres zdolności użytkowania, w którym wózek jezdniowy powinien być w stanie bezpiecznie działać i zapewniać prawidłową eksploatację.

Pojęcie resursu jest ważne zwłaszcza w kontekście zakupu używanych wózków widłowych. Pozwala jednoznacznie ocenić ich stan techniczny oraz przewidywane możliwości.

Chcą Państwo obliczyć resurs wózków widłowych? Nasi fachowcy się tym zajmą!


Jak obliczyć resurs wózków widłowych?

Modele wózków widłowych mogą różnić się do siebie, m.in. natężeniem pracy czy okresem żywotności. Dlatego istotne jest, aby obliczenie resursu wykonała osoba wykwalifikowana, umiejąca posiłkować się dokumentacją producenta, certyfikatami pojazdu, tabliczkami znamionowymi, czy innymi technicznymi papierami.

Co jest potrzebne do obliczenia resursu?

Aby określić resurs wózków widłowych, czy prognozowany okres zdolności użytkowania pojazdu, należy przedstawić technikowi lub serwisantowi, który podejmie się obliczenia, niezbędne dokumenty. Do ustalenia resursu potrzebne są:

 • Pełne dokumentacje techniczne pojazdu (wraz z adnotacjami odnośnie rzeczywistego stanu technicznego);
 • Informacje o ilości wykonanych przez urządzenie cykli pracy,
 • Dotychczasowa specyfikacja warunków użytkowania wózka widłowego,
 • Dane techniczne pojazdu.

Resurs to liczba wykonanych cykli oraz czas pracy maszyny. Określa sprawność techniczną wózka. 

Fot. Resurs to liczba wykonanych cykli oraz czas pracy maszyny. Określa sprawność techniczną wózka. 

Resurs i przegląd specjalny – jak to wygląda?

Obliczony na podstawie wcześniejszych danych resurs wózków widłowych zawsze ulegnie wykorzystaniu. Nie oznacza to jednak, że pojazd musi być wyłączony z dalszej eksploatacji. W takiej sytuacji należy ponownie dokonać oceny pojazdu, sprawdzić jego przydatność. Odbywa się to podczas tzw. przeglądu specjalnego, który jest jednym z najbardziej wymagających badań technicznych. Powinno ono być przeprowadzone przez specjalistę, posługującego się protokołem przeglądu specjalnego UTB, określanego także oceną stanu technicznego urządzenia. Podczas badania przeprowadzane są takie czynności, jak m.in.:

 • Sprawdzenie prowadzonych zapisów dotyczących eksploatacji pojazdu (szczegółowe raporty, informacje w książce obsługi, książka konserwacji itp.),
 • Pomiar geometrii urządzenia,
 • Przegląd urządzenia oraz mechanizmów,
 • Przegląd wyposażenia elektrycznego,
 • Badanie nieniszczące połączeń rozłącznych,
 • Sprawdzenie momentów dokręcania oraz poprawności połączeń rozłącznych,
 • Sprawdzenie stanu przekładni poszczególnych mechanizmów wraz z oceną występujących luzów,
 • Ocena stanu technicznego cięgien wraz z zamocowaniem i elementami współpracującymi.

Po wykonaniu całości przeglądu specjalnego stwierdza się, że badanie zakończyło się wynikiem pozytywnym lub negatywnym. Na jego podstawie określa się, czy pojazd nadaje się do dalszej bezpiecznej eksploatacji.

Service engineer at work_[MAM-40774]

Fot. Technicy Serwisu Jungheinrich przeprowadzą badanie określające resurs wózka. 

Co w przypadku, gdy nie jest znany resurs UTB?

W sytuacji, gdy eksploatujący wózek widłowy nie zarejestrował przebiegu eksploatacji pojazdu – należy postępować według rozporządzenia ministerstwa, które głosi:

Jeśli nie jest znany resurs UTB, należy określić go na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej. Po przekroczenia resursu urządzenia transportu bliskiego eksploatujący to urządzenie powinien samodzielnie przeprowadzić ocenę stanu technicznego UTB lub też zlecić jej przeprowadzenie.

Dlaczego należy pamiętać o resursie wózków widłowych?

Resurs wózków widłowych stanowi obecnie prawny obowiązek i nie można go zaniechać (skutkiem mogą być konsekwencje prawne). W przeszłości zasady dotyczące m.in. resursu były regulowane przez normę ISO 12482:2014 oraz rozporządzeń Ministra Gospodarki na przestrzeni 2001 – 2003 r. Wszystko to zmieniło się w 2018 r., gdy wprowadzone zostały nowe rozporządzenia odnośnie warunków technicznych modernizacji, napraw oraz eksploatacji maszyn UTB. Dodatkowo przepisy te zostały uzupełnione przez dodatkowe wytyczne UDT.

Dlaczego trzeba pamiętać o resursie? W najnowszych przepisach Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r., pojawia się zapis mówiący o wymogu odtworzenia historii eksploatacji pojazdów. Jedynie dzięki temu można przeprowadzić rzetelną ocenę stanu technicznego wózków widłowych. Po oszacowaniu stopnia resursu wózka, dokument należy przedstawić Inspektorowi UDT przy kolejnym badaniu pojazdu.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z resursem wózków widłowych, skontaktuj się z serwisem Jungheinrich Polska Sp. Z o.o.

Serwis wózków widłowych Jungheinrich zapewnia kompleksową obsługę w temacie resursu. Gwarantujemy, że:

 • Używane wózki widłowe Jungheinrich mają dołączony dokument resurs;
 • Nasi technicy serwisowi są uprawnieni do wystawienia dokumentu resurs;
 • Istnieje możliwość wykonania przeglądu specjalnego – przedłużenie ważności resursu.

[1] https://gov.legalis.pl/warunki-techniczne-dozoru-technicznego-w-zakresie-eksploatacji-napraw-i-modernizacji-urzadzen-transportu-bliskiego/[2] https://gov.legalis.pl/warunki-techniczne-dozoru-technicznego-w-zakresie-eksploatacji-napraw-i-modernizacji-urzadzen-transportu-bliskiego/