Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
ETV C20_[MAM-43784]

Załadunek i rozładunek – efektywny łańcuch dostaw

Załadunek i rozładunek towarów to dwa kluczowe etapy łańcucha dostaw, od których w znacznym stopniu zależy, czy ładunek dotrze do odbiorcy w nienaruszonym stanie. 

Sposób ich przeprowadzenia, a także wykorzystywany do ich realizacji sprzęt decydują o tym, czy łańcuch dostaw w branży logistycznej będzie efektywny i bezpieczny.

Łańcuch logistyczny – dlaczego przeładunek towarów jest istotny?

Przeładunek stanowi jeden z podstawowych elementów łańcucha dostaw i od jego właściwego działania w dużym stopniu zależy funkcjonowanie całego centrum logistycznego. Składają się na niego m.in. załadunek i rozładunek towarów, które – prowadzone w odpowiedni sposób i przy użyciu właściwego sprzętu, w tym wózków widłowych i paletowych – gwarantują sprawne działanie procesu magazynowania.

Dobrze zorganizowany przeładunek (w tym rozładunek kontenerów czy załadunek i rozładunek tira) pozwalają oszczędzić czas, a towary trafiają szybciej na miejsce przeznaczenia. Właściwie przeprowadzony przeładunek to także obniżenie kosztów całego transportu i gwarancja bezpieczeństwa powierzonych towarów.

Załadunek towarów w branży logistycznej –  co warto wiedzieć?


W zależności od sposobu, w jaki się odbywają rozładunek towaru i jego załadunek, można wyróżnić m.in.:

  • magazyn przepływowy (przestrzałowy) – doki rozładunkowe są z jednej, a załadunkowe z drugiej strony budynku;
  • magazyn zakręcający – operacja rozładunku i załadunku ma postać litery L (doki rozładunkowe na ścianie frontowej, a załadunkowe na ścianie bocznej budynku) albo litery U (wszystkie doki na jednej ścianie, przy czym załadunkowe np. po prawej, a rozładunkowe po lewej stronie).

W przypadku gdy magazyn jest częścią hali produkcyjnej, wejście i wyjście towaru znajduje się w tym samym miejscu, czyli mamy do czynienia z ruchem obrotowym.

W branży TSL rośnie też popularność cross-dockingu, czyli takiej formy transportu, w ramach której towar trafia do magazynu, gdzie z kolei jest przeładowywany, by mógł zostać skierowany do odbiorcy. Pomija się tu etap składowania towaru, co z kolei przekłada się na obniżenie kosztów i skrócenie czasu łańcucha dostaw.

Niezależnie od rodzaju magazynu, w którym odbywa się przeładunek towaru, decydującą rolę odgrywają w tym procesie odpowiedni sprzęt i wyszkolona załoga potrafiąca działać pod presją czasu, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo.

Załadunek i rozładunek paleciakiem – liczy się dobry sprzęt

Dostarczamy najlepsze wózki widłowe i inne sprzęty, które sprawdzają się podczas załadunku i rozładunku. Czas postawić na intralogistykę na najwyższym poziomie!

SPRAWDŹ OFERTĘ WÓZKÓW WIDŁOWYCH jUNGHEINRICH


Łańcuch dostaw może się całkowicie zatrzymać, gdy załadunek i rozładunek towarów są nieefektywne. Kluczową rolę odgrywa tu właściwie dobrany sprzęt, w tym wózki unoszące i wysokiego składowania umożliwiające przetransportowanie niemal każdego towaru.

Energooszczędne i wydajne wózki podnośnikowe i paletowe Jungheinrich świetnie nadają się do obsługi frontów przeładunkowych zarówno bezrampowych, w których stanowiska przeładunkowe znajdują się bezpośrednio przy bramach obiektu magazynowego, jak i tych z rampą rozładunkową.

Rozładunek big bagów czy załadunek tira za pomocą paleciaka? Wyposażone w silniki elektryczne z innowacyjną technologią litowo-jonową, silniki spalinowe na ropę bądź gaz wózki Jungheinrich bez problemu poradzą sobie z ładunkami o różnych gabarytach i wadze.

Niezależnie od tego, czy wybór padnie na ręczny wózek paletowy (tzw. paleciak), wózek widłowy podnośnikowy, unoszący, do komplementacji czy wysokiego składowania, ważne by był to sprzęt najwyższej jakości.

EFG 216k EFG 320_[MAM-38939]

Fot. Wózki Jungheinrich wyposażone m.in. w kamerę cofania z rozpoznawaniem osób umożliwiają wczesne wykrywanie sytuacji krytycznej, co pozwala w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko wypadku.

Wózek w idealnym stanie technicznym, wyposażony w nowoczesne rozwiązania (w tym w systemy zabezpieczające i wspomagające działania operatora) nie tylko ułatwi pracę w magazynie, ale też zwiększy bezpieczeństwo przebywających w nim osób oraz składowanych towarów.

Doradzamy, jakie sprzęty okażą się niezbędne do profesjonalnego załadunku i rozładunku w Państwa firmie. Przygotujemy atrakcyjną ofertę wózków widłowych i innych sprzętów Jungheinrich.

Szybki i bezpieczny przeładunek = wyszkolona załoga


Sprzęt doskonałej jakości to już połowa sukcesu w procesie przeładunku. Nie mniej ważna jest jednak świetnie przeszkolona załoga. Operatorzy pojazdów jezdniowych po szkoleniach Jungheinrich, znają przepisy BHP, są świadomi zagrożeń i potrafią ich unikać. Przekłada się to na wzrost bezpieczeństwa pracy i lepsze wykorzystanie sprzętu oddawanego w ich ręce.

Odpowiednie kwalifikacje oraz świetna znajomość budowy i wyposażenia wózków sprawiają, że operatorzy wykorzystują sprzęt bardziej efektywnie i wydajnie. Dzięki temu rośnie tempo przeładunku, który jednocześnie jest bezpieczny dla ludzi i mienia znajdującego się w centrum logistycznym.

Sprawne centrum logistyczne


Centrum logistyczne to miejsce, które będzie sprawnie działało, jeśli spełnionych zostanie kilka warunków. Należą do nich z pewnością wykwalifikowana kadra oraz nowoczesny sprzęt, gwarantujący sprawną, bezawaryjną i bezpieczną pracę. Konieczne jest również odpowiednie zaplanowanie załadunku i rozładunku towarów, które pozwoli uniknąć niepotrzebnych przestojów.

Czynności ładunkowe a prawo przewozowe


Czynności ładunkowe to czynności występujące podczas transportu towarów, bez których przeprowadzenie przewozu ładunku byłby niemożliwe. Składają się na nie nie tylko czynności związane z załadunkiem towaru, ale także z jego rozładunkiem oraz przeładunkiem w trakcie przewożenia. Wymienić tu należy również czynności dotyczące rozmieszczenia towaru na środku transportu i jego odpowiedniego zabezpieczenia.

Zgodnie z ustawą Prawo przewozowe (art. 43 pkt. 1), jeśli umowa lub przepis szczególny nie stanowią inaczej, czynności ładunkowe należą odpowiednio do obowiązków nadawcy lub odbiorcy. Oznacza to, że strony umowy mogą samodzielnie określić, na kim spoczywa obowiązek dokonania czynności ładunkowych.

Prawo transportowe a konwencja CMR


Konwencja CMR stanowi międzynarodową umowę z maja 1956 r. dotyczącą przewozu drogowego towarów, do której Polska przystąpiła w kwietniu 1962 r. Jej zapisy stosuje się w przypadku zarobkowego transportu towarów, jednak tylko wtedy, gdy przewóz jest świadczony w oparciu o umowę przewozu przy użyciu samochodów, pojazdów członowych, naczep i przyczep.

CMR obowiązuje wówczas, gdy miejsce przyjęcia towaru do przewozu oraz miejsce jego dostawy znajdują się w dwóch różnych krajach, z których co najmniej jeden jest stroną, która przyjęła zapisy Konwencji.

Warto pamiętać, że podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w zakresie międzynarodowego transportu drogowego zostały określone w Ustawie o transporcie drogowym. Przepisy CMR mają pierwszeństwo w stosunku do regulacji zawartych w polskim prawie transportowym.

Rozładunek towarów – przepisy

W przypadku rozładunku towaru, przepisy CMR zakładają, że jeśli wykonanie umowy przewozu na warunkach podanych w liście przewozowym jest niemożliwe, przewoźnik powinien zażądać instrukcji od osoby uprawnionej do rozporządzania towarem.

Jeśli instrukcje nie zostaną przekazane lub ich wykonanie jest niemożliwie, przewoźnik zyskuje prawo do rozładowania towarów, co jest jednoznaczne z zakończeniem procesu przewozu. Przewoźnik od chwili wyładowania towaru nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie czy zaginięcie towaru.

Nie oznacza to jednak, że nie ma obowiązku sprawować pieczy nad towarem. Przewoźnik w takiej sytuacji może też przekazać nadzór nad towarem osobie zawodowo zajmującej się przechowywaniem.

Zgodnie z przepisami Konwencji CMR, rozładunek towarów jest możliwy, jeśli przewoźnik spełni określone w prawie warunki. Ich niezachowanie może skutkować przeniesieniem na przewoźnika odpowiedzialności za powstałe szkody.

Zabezpieczenie załadunku

Ważną rolę w łańcuchu dostaw odgrywa odpowiednie rozmieszczenie i załadunek towarów. Właściwe rozplanowanie umiejscowienia poszczególnych elementów ładunku w samochodzie dostawczym uprawnia pracę załadowcy, ale i zwiększa bezpieczeństwo przewożonego towaru w czasie transportu.

W trakcie załadunku należy pamiętać o unikaniu przeładowania samochodu – DMC pojazdu nie może zostać przekroczona. Trzeba również skontrolować maksymalny nacisk na osie pojazdu, ponieważ ciężar samochodu nie powinien przekraczać granicznej wartości, jaka została ustalona dla danej drogi.

Towar musi być tak zabezpieczony podczas załadunku, by nie zmienił swojego położenia w czasie jazdy. Niewłaściwe rozmieszczenie i zabezpieczenie asortymentu może skutkować jego zniszczeniem.

Odpowiedzialność za uszkodzenie towaru podczas transportu może ponosić zarówno załadowca, jak i przewoźnik. Pierwszy odpowiada za właściwe opakowanie i załadowanie towaru, drugi – za bezpieczną eksploatację, czyli rozmieszczenie go w samochodzie, jego zabezpieczenie oraz nieprzekraczanie dopuszczalnej wagi i obciążenia osi.

W przypadku gdy ładunek nie był właściwie zabezpieczony, winę ponosi przewoźnik. Jeśli jednak mimo prawidłowego zabezpieczenia towar uległ uszkodzeniu, odpowiedzialność spada na osobę dokonującą załadunku.