Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
Regały w magazynie wysokiego składowania

Zasady bezpieczeństwa dotyczące użytkowania regałów wysokiego składowania

Regały wysokiego składowania pojawiają się w wielu magazynach. Pozwalają one na maksymalne wykorzystanie przestrzeni na danej hali. Aby jednak korzystanie z nich było w pełni bezpieczne, konieczne jest przestrzeganie różnych przepisów. Które normy dotyczą regałów wysokiego składowania?

Regały wysokiego składowania a prawo

Prawo dokładnie definiuje wiele kwestii związanych z regałami wysokiego składowania. Mowa tu m.in. o § 69 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wskazuje on, że konstrukcje tego typu powinny być odpowiednio wytrzymałe i stabilne. Konieczne jest też wyposażenie ich w dodatkowe zabezpieczenia zapobiegające przewróceniu się.


REGAŁY WYSOKIEGO SKŁADOWANIA DOSTĘPNE W OFERCIE JUNGHEINRICH


Polskie Normy a regały wysokiego składowania

W Polsce obowiązują też Polskie Normy, z którymi musi być zgodnych wiele produktów i technologii wykorzystywanych w przemyśle. Te dotyczące regałów wysokiego składowania to:

  • PN-M-78320:1978,
  • PN-M–78321 1988,
  • PN-M–78322:1989.

Dotyczą one zarówno parametrów poszczególnych konstrukcji, jak i ich oznaczeń. Co więcej, regały wysokiego składowania muszą przejść także różnego rodzaju testy i badania wynikające z Polskich Norm. Dokumentuje się je w zaświadczeniach dołączonych do takich produktów.

Z czasem w obrębie regałów wysokiego składowania może dojść do różnego rodzaju odkształceń. Pojawiają się one pod wpływem obciążenia. Jeśli przekroczą wartości wskazane przez wspomniane normy, konieczne jest wymienienie uszkodzonych elementów regałów.

Dokumenty dotyczące regałów wysokiego składowania

Regały magazynowe wysokiego składowania powinny być odpowiednio oznaczone. Muszą mieć one również stosowne dokumenty. Przygotowuje je producent, a następnie przekazuje użytkownikowi korzystającemu z zamówionych regałów. Dokumenty te powinny zawierać nazwę i znak wytwórcy, nazwę regału wysokiego składowania, rok produkcji, numer fabryczny oraz stwierdzenie zgodności z Polskimi Normami. Producent w zaświadczeniu powinien zawrzeć też informacje o przeprowadzonych testach i badaniach oraz ich wynikach

Dokumentacja dołączona do regałów wysokiego składowania zawiera wszystkie informacje dotyczące parametrów regałów. Mowa tu m.in. o instrukcji montażu oraz maksymalnym obciążeniu półek.

Zachęcamy także do zapoznania się z artykułem: Regały magazynowe – sposób na optymalne składowanie towarów

Bezpieczeństwo montażu regałów wysokiego składowania

Regały magazynowe wysokiego składowania muszą być zamontowane zgodnie z instrukcją dołączoną przez producenta. Konieczne jest zastosowanie akcesoriów, które pozwalają na zwiększenie ich stabilności i bezpieczeństwa. Wśród nich pojawiają się ograniczniki palet czy odbojniki regałów. Zazwyczaj są one dołączone do całego zestawu i uwzględnione w instrukcji jego montażu.

Dlaczego regały wysokiego składowania muszą być zgodne z tymi zasadami?

Przepisy i normy dotyczące regałów wysokiego składowania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ich montażu i użytkowania. Nieprzestrzeganie zasad prowadzi nie tylko do sprowadzenia zagrożenia dla pracowników, lecz także ryzyka poniesienia dużych kar finansowych. W firmach o dowolnym typie działalności regularnie są bowiem przeprowadzane kontrole. Jeśli wykażą one niezgodność postawionych regałów wysokiego składowania z prawem, istnieje ryzyko nałożenia kar finansowych, a nawet zamknięcia zakładu do czasu dostosowania jego wyposażenia do obowiązujących zasad.

Przepisy a zgodność regałów do wysokiego składowania z BHP

Mężczyzna przy regałach wysokiego składowania

W zakładach pracy obowiązują przepisy BHP. Mówią one o warunkach niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa w trakcie pracy, także w miejscach, w których stosuje się regały do wysokiego składowania. Muszą być one zgodne z obowiązującymi normami i zasadami, by zachować zgodność także z przepisami BHP.

Zapraszamy do przeczytania: Regał wysokiego składowania – kiedy warto z niego skorzystać?

Zagrożenia dotyczące regałów wysokiego składowania

Regały do wysokiego składowania muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami nie tylko ze względu na fakt, że w innym przypadku przedsiębiorcy grożą kary. Trzeba pamiętać, że są to konstrukcje, na których każdego dnia składuje się bardzo ciężkie towary. Ich przypadkowy upadek prowadzi nie tylko do uszkodzenia przechowywanych produktów, lecz także spowodowania poważnego zagrożenia dla pracowników znajdujących się na dole.

Jeśli natomiast regał byłyby niestabilny i przewróciłby się pod wpływem nacisku, może on spowodować uszkodzenie kolejnych konstrukcji i spowodować efekt domina. Takie szkody są liczone w milionach złotych. Upadek ważącego tony regału wraz z towarem zagraża również zdrowiu i życiu osobom znajdującym się na dole. Z tego powodu przepisy warunkujące korzystanie z takich konstrukcji są tak restrykcyjne.

Szukają Państwo bezpiecznych regałów do wysokiego składowania zgodnych z obowiązującymi normami? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!