Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
SAFEwalk_[MAM-37996]

Warunki bezpiecznej pracy w magazynie

BHP w magazynie to jedna z najważniejszych kwestii, jeżeli chodzi o organizację bezpiecznej i wydajnej pracy w obiektach handlowych, przemysłowych i logistycznych.

Uwarunkowania prawne związane z BHP w magazynie

Zarówno pracodawca, jak i pracownicy oraz wszystkie inne osoby przebywające na terenie obiektu są prawnie zobowiązane do zachowania zasad BHP w magazynie. Do obowiązków pracodawcy należy na przykład zapewnienie zatrudnionym dostępu do środków ochrony indywidualnej i zbiorowej czy poinstruowanie pracowników w zakresie bezpiecznego postępowania. Natomiast pracownicy powinni postępować zgodnie z wytyczonymi zasadami BHP, a także przestrzegać regulaminów i instruktaży stanowiskowych.

Ogólne zasady związane z BHP w magazynie

Odpowiednio dostosowana infrastruktura i sprzęt

Każdy element obiektu powinien być zaprojektowany tak, by zapewniać maksymalny poziom bezpieczeństwa. Dotyczy to infrastruktury budynku (schody, rampy, drogi pożarowe i ewakuacyjne, drzwi i bramy) oraz takich elementów jak wykorzystywane środki transportu wewnętrznego, maszyny czy regały oraz wyposażenie magazynu.

Prawidłowe oznakowanie

Istotną częścią zachowania zasad BHP w magazynie jest odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych i pożarowych, stref rozładunku, gaśnic, regałów, punktów z zestawami pierwszej pomocy czy potencjalnie niebezpiecznych miejsc. W tym celu wykorzystuje się różnego rodzaju znakowanie – poziome i pionowe, a także tablice i szyldy.

Przeczytaj również: Regały magazynowe - sposób na optymalne składowanie towarów

Właściwe przeszkolenie pracowników

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie prawidłowego stosowania zasad BHP w magazynie oraz udzielania pierwszej pomocy, a także odbyć potrzebne instruktaże stanowiskowe przed przydzieleniem do poszczególnych zadań. Ewentualne instrukcje, regulaminy czy ostrzeżenia powinny być czytelnie napisane i wywieszone w dobrze widocznych miejscach.

Wykorzystanie środków ochrony

Zachowanie zasad BHP w magazynie jest często niemożliwe bez wykorzystania odpowiednich środków ochrony zbiorowej, jak również indywidualnej (okulary, rękawice ochronne etc.). Warto pamiętać, że są one skuteczne wyłącznie przy prawidłowym użytkowaniu.

BHP w magazynie: potencjalne zagrożenia i środki prewencji

Bezpieczna praca z ciężkimi ładunkami, sprzętem i maszynami

Bezpieczna, zgodna z regułami magazynowego BHP praca z ciężkimi ładunkami (towar na paletach, materiały budowlane etc.) jest możliwa między innymi dzięki wykorzystaniu odpowiedniego oznakowania, a także właściwemu przeszkoleniu pracowników. Operatorzy pojazdów i maszyn powinni zawsze postępować zgodnie z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa. Pomocne jest też zachowanie porządku oraz prowadzenie składowania w zaplanowany, ustalony sposób (między innymi nieprzekraczanie ilości magazynowanego w jednym miejscu towaru, na przykład palet na jednym stosie).

Niebezpieczne substancje

W miejscach składowania niebezpiecznych substancji należy postępować zgodnie z regułami BHP w magazynie oraz zasadami określonymi w przepisach prawnych, takich jak ustawa o ochronie środowiska czy rozporządzenia wydawane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.

Zmniejszenie ryzyka wypadków komunikacyjnych

Zmniejszenie ryzyka wypadków komunikacyjnych z udziałem środków transportu wewnętrznego jest możliwe między innymi dzięki odpowiedniemu wytyczeniu i oznakowaniu tras, korzystaniu wyłącznie z certyfikowanych, nowoczesnych i sprawnych urządzeń oraz dopuszczaniu do kierowania pojazdami wyłącznie uprawnionych operatorów. Pomocne mogą być też zastosowanie kamer czy czujników zbliżeniowych w środkach transportu.

Prace na wysokości bez zagrożenia

Prace na wysokości powinny być prowadzone zgodnie z regułami BHP w magazynie, wyłącznie przez upoważnione osoby i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (na przykład odpowiedniego stroju ochronnego z kaskiem).

Obniżenie poziomu hałasu

Dopuszczalny przez prawo poziom hałasu w magazynie wynosi 85 decybeli. Ochrona przed skutkami nadmiernej ilości dźwięków jest możliwa przez zastosowanie ekranów akustycznych (ochrona zbiorowa) czy nauszników oraz stoperów (ochrona indywidualna).

Zachowanie odpowiedniej temperatury

Temperatura w magazynie powinna pozwalać na swobodną pracę oraz przechowywanie towarów w odpowiednich warunkach. Jeżeli zachodzi potrzeba pracy w niekorzystnych warunkach termicznych (na przykład w chłodni), pracownicy powinni mieć dostęp do cieplejszej odzieży lub innych rozwiązań, jak wózki widłowe z ogrzewaną kabiną operatora.

Oświetlenie zgodne z zasadami BHP w magazynie

Oświetlenie magazynowe musi mieć odpowiednie natężenie i temperaturę barwową, a poszczególne punkty świetlne powinny znajdować się w wyznaczonych miejscach. Jeżeli wykorzystywane są wysokie urządzenia, takie jak wózki widłowe z masztami, punkty oświetleniowe należy umieścić na odpowiedniej wysokości, by uniknąć uszkodzenia opraw.

Jeżeli przydarzy się wypadek…

Postępowanie zgodne z zasadami BHP w magazynie pozwala zoptymalizować pracę i uniknąć większości niebezpiecznych sytuacji. Czasami jednak zdarza się, że zagrożenie pojawia się w niespodziewanym momencie i dochodzi do wypadku. Warto przygotować siebie i pracowników na taką okoliczność, odbywając kursy z zakresu pierwszej pomocy oraz wyposażając obiekt w dobrze zaopatrzone apteczki rozmieszczone w newralgicznych miejscach. Dzięki temu nawet w trudnej sytuacji możliwa jest szybka reakcja, która może uratować komuś życie.