Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
WMS Warehouse overview_[MAM-36582]

Podział magazynu na strefy

Aby magazyn mógł funkcjonować wydajnie i bezproblemowo, jego przestrzeń musi zostać rozsądnie zagospodarowana. W większości przypadków najłatwiej jest zapewnić to, wydzielając odpowiednie strefy na realizację poszczególnych zadań.

Dlaczego magazyn powinien posiadać wydzielone strefy?

Wydzielenie stref w magazynie pozwala przede wszystkim zapobiec powstawaniu chaosu w funkcjonowaniu obiektu. Jeżeli poszczególne zadania są wykonywane wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach, pracownicy nie mają problemu z wypełnianiem swoich obowiązków, a praca jest szybsza i bardziej wydajna. Podział strefowy ułatwia też odnalezienie się w obiekcie osobom, które nie przebywają w nim na co dzień (na przykład kurierom, którzy muszą szybko odebrać towar w odpowiedniej strefie).

Prawidłowy podział strefowy magazynu

Właściwie zaplanowany podział na strefy powinien zapewniać:
 

  • optymalne wykorzystanie dostępnej w magazynie przestrzeni,
  • łatwe dotarcie do wszystkich składowanych towarów,
  • możliwie najwyższy wskaźnik rotacji,
  • zminimalizowanie konieczności przeładowywania towarów,
  • dużą elastyczność w możliwym układaniu magazynowanych produktów,
  • proste kontrolowanie ilości znajdujących się w magazynie towarów,
  • bezpieczeństwo i komfort pracy zatrudnionych osób,
  • bezpieczeństwo i komfort osób odwiedzających magazyn,
  • zminimalizowanie długości tras pokonywanych przez pracowników przy wykonywaniu standardowych zadań (oszczędność czasu i energii).


Sprawdź kompetencje branżowe Jungheinrich dla sprzedaży hurtowej i detalicznej

Jakie strefy muszą znaleźć się w każdym magazynie?

Strefa rozładunkowo-załadunkowa

Jest to strefa, w której rozładowuje się towary przywiezione od dostawców i ładuje produkty przeznaczone do przetransportowania do klienta. Połączenie strefy z magazynem może być bezpośrednie (przez bramę wjazdową) lub pośrednie (za pomocą rampy pośredniej i śluzy), a jego charakter zależy od rodzaju przechowywanego towaru i pożądanych warunków wewnątrz magazynu. W tej strefie znajdują się takie elementy wyposażenia jak rampy, platformy podnośnikowe czy inne przyrządy ułatwiające rozładunek. Czasami zdarza się, że strefy załadunku i rozładunku są rozdzielone – zwłaszcza w większych obiektach, gdzie ma miejsce duża rotacja towaru. Często strefy te znajdują się też całkowicie poza magazynem.

Uwaga!

Ze względu na częstą obecność osób niezatrudnionych w magazynie (na przykład kierowców czy kurierów), należy szczególnie zadbać o umieszczenie oznaczeń organizacyjnych i ostrzegawczych w tej strefie.

Strefa przyjęć

W tej strefie dokonuje się przyjęcia towaru, ale również kontroli ilości i jakości zamówienia, sortowania ładunku, etykietowania produktów, wyznaczania położenia w strefie składowania oraz ewentualnego podziału na mniejsze jednostki. Następnie oznaczony towar może już zostać przeniesiony do miejsca składowania. Zazwyczaj strefa przyjęć jest oddzielona od innych, by ich funkcjonowanie nie zakłócało się wzajemnie. Ważne jest także wypracowanie systemu pozwalającego na sprawne pozbywanie się zbędnych opakowań i innych odpadów. Strefa przyjęć może być połączona ze strefą wysyłki.

Strefa składowania (magazynowania)

Ta strefa stanowi “właściwy magazyn”, gdzie przechowywany jest towar. Rozmiar i budowa strefy składowania są zależne od rodzaju magazynowanych produktów, ich wskaźnika rotacji, dostępnych rozwiązań technologicznych (typ i wysokość regałów, maszyny, systemy automatyczne), sposobu składowania (na posadzce, regałach, stojakach etc.) oraz wielu innych czynników. W tej strefie wykorzystuje się wiele urządzeń i narzędzi, między innymi środki transportu wewnętrznego (wózki widłowe, urządzenia dźwignicowe, suwnice) czy inne elementy wyposażenia. Czasami strefa ta jest połączona ze strefą kompletacji.

Sprawdź wyposażenie magazynowe dostępne w ofercie Jungheinrich

Strefa kompletacji

Warto zwrócić uwagę, że nie jest to miejsce, które występuje w każdym obiekcie – osobne strefy kompletacji są rzadkie w magazynach gromadzących duże ilości tego samego towaru lub takich, gdzie ładunki są przyjmowane i wydawane w takiej samej konfiguracji. Natomiast często rozwiązanie takie stosuje się w magazynach obsługujących małych dystrybutorów lub klientów detalicznych, których zamówienia są przeważnie zróżnicowane i złożone z wielu różnych produktów.

Strefa wydań (wysyłki)

W tym miejscu skompletowane zamówienia są pakowane i oznaczane, a następnie przekazywane do wysłania w strefie załadunkowej. Sprawne funkcjonowanie punktu wydań jest związane między innymi z zapewnieniem pracownikom odpowiedniego sprzętu ułatwiającego pakowanie i etykietowanie ładunku, a także skoordynowaniem przepływu towarów między tą strefą a strefami kompletacji i załadunku.

Strefy usługowe

Nieodłączną częścią każdego magazynu są także tak zwane strefy usługowe, których obecność nie jest bezpośrednio związana z jego podstawową funkcją, ale mimo to stanowią niezbędny element całego obiektu. W tych strefach powinny znajdować się między innymi toalety, biura, szatnie, punkty obsługi klienta czy dział kontroli. Istotnym miejscem w magazynie są też  akumulatorownie lub strefy ładowania przeznaczone na ładowanie akumulatorów elektrycznych urządzeń i maszyn.


***

Dzięki przemyślanemu rozplanowaniu stref w magazynie można poprawić wydajność działania całego systemu oraz ułatwić pracę osobom zatrudnionym przy obsłudze obiektu. Podział strefowy umożliwia też zoptymalizowane wykorzystanie przestrzeni, co przekłada się na zminimalizowanie ilości miejsca potrzebnego do realizacji wszystkich zadań związanych z działaniem magazynu.https://wdx.pl/2020/05/07/podzial-magazynu-na-strefy/

https://www.mecalux.pl/podrecznik-magazynowania/projekt-magazynu/uklad-magazynu

https://www.mecalux.pl/podrecznik-magazynowania/projekt-magazynu

https://docplayer.pl/48393362-Podzial-magazynu-na-strefy.html

http://program-magazynowy.blogspot.com/2013/09/strefy-magazynowe.html