Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
Wózki widłowe w magazynie

Transport materiałów niebezpiecznych za pomocą wózka widłowego – co warto wiedzieć?

Wózki widłowe mogą służyć również do transportu towarów niebezpiecznych. Pracownicy wykonujący takie zadania muszą być odpowiednio przygotowani – to, jakie uprawnienia muszą uzyskać, jest regulowane przepisami. Przewożenie wózkiem widłowym ładunków niebezpiecznych powinno być zgodne z wymogami ADR.

Transport towarów niebezpiecznych wózkiem widłowym

Transport towarów niebezpiecznych wózkiem widłowym w świetle prawa jest dopuszczalny, jednak takie urządzenia muszą spełniać wymogi dopuszczające je do takiej pracy. Materiały niebezpieczne mogą być przewożone tylko wózkami dostosowanymi do tego celu przez wytwórcę lub odpowiednio przygotowanymi przez specjalistyczne zaplecze techniczne.

Co zalicza się do tego typu ładunków? Są to materiały, których właściwości fizyczne lub chemiczne mogą spowodować śmierć, uszkodzenie ciała człowieka lub zniszczenie dóbr materialnych. Aby do tego nie doszło, muszą być one odpowiednio zabezpieczone oraz transportowane i przechowywane w wymagany sposób.

Jest to szczególnie ważne w przestrzeniach magazynowych, gdzie materiały niebezpieczne mogą stanowić poważne zagrożenie dla osób i mienia, na przykład spowodować pożar czy zatrucie szkodliwymi substancjami. Ich przewożenie wózkiem widłowym musi być więc prowadzone zgodnie ze ściśle określonymi zasadami.

Towary niebezpieczne dzieli się na:

  • trujące,
  • żrące,
  • silnie utleniające,
  • zakaźne,
  • zapalne, wybuchowe, podtrzymujące palenie,
  • promieniotwórcze.

Szczególną ostrożność należy zachować również podczas przewożenia wózkiem widłowym ładunków zawierających butle z gazem. Ich wybuch może mieć bardzo dotkliwe skutki.


 WÓZKI WIDŁOWE DOSTĘPNE W OFERCIE JUNGHEINRICH

Przewóz towarów w magazynie

Transport materiałów niebezpiecznych jest regulowany przepisami. Może go wykonywać jedynie uprawniony operator, odpowiednim sprzętem i przy zachowaniu wymaganych zasad bezpieczeństwa.

 

Przewożenie wózkiem widłowym ładunków niebezpiecznych – zasady

Operator wózka widłowego, który będzie zajmował się przewozem materiałów niebezpiecznych, musi zostać odpowiednio przeszkolony. Takie szkolenie obejmuje informacje na temat właściwości danych substancji i rodzajów zagrożeń, jakie mogą powodować. Ważnym element kursu jest też nauka udzielania pierwszej pomocy w odniesieniu do konkretnych zdarzeń (wypadków z udziałem niebezpiecznych substancji).

Przeszkolony operator jest zobowiązany dopilnować, aby załadunek i rozładunek wózka widłowego odbywał się zgodnie z przeprowadzonym instruktażem. Jest także odpowiedzialny za jego prawidłowe rozmieszczenie i zabezpieczenie materiału oraz bezpieczny transport towarów niebezpiecznych wózkiem widłowym.

Urządzenia mogą być użyte do przewozu ładunków niebezpiecznych wyłącznie gdy:

  • wózek widłowy spełnia wszystkie obowiązujące normy i przepisy,
  • zostaną na nim, zamieszczone odpowiednie znaki ostrzegawcze,
  • operator maszyny zostanie odpowiednio przeszkolony.

Jest to niezbędne, by transport materiałów niebezpiecznych odbywał się w kontrolowany sposób.

Zapraszamy także do przeczytania: Środki transportu wewnętrznego – rodzaje maszyn i urządzeń


Przewożenie wózkiem widłowym towarów niebezpiecznych a ADR

W niektórych sytuacjach transport materiałów niebezpiecznych wymaga od operatora ukończenia szkolenia ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, pol. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych).

Jeżeli pracownik prowadzi również załadunek i rozładunek towarów niebezpiecznych, powinien mieć ważne uprawnienia do przewozu substancji niebezpiecznych, zgodnie z wymogami Umowy ADR. Gdy natomiast operator zajmuje się jedynie przewożeniem wózkiem widłowym materiałów niebezpiecznych, szkolenia ADR nie są konieczne.

Zapraszamy także do przeczytania: Profesjonalne urządzenia transportowe, które ułatwią pracę na magazynie

Interesują Państwa wózki widłowe umożliwiające przewożenie materiałów niebezpiecznych? Zapraszamy do sprawdzenia oferty Jungheinrich.