Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
jungheinrich-1

Stacja ładowania wózków widłowych

 Z tego artykułu dowiedzą się Państwo, jak powinna wyglądać bezpieczna, wydajna i zgodna z przepisami stacja ładowania wózków widłowych z bateriami trakcyjnymi kwasowo-ołowiowymi oraz strefa ładowania urządzeń z akumulatorami li-ion.

Stacja ładowania wózków widłowych – funkcje i cechy

Dobrze zorganizowana stacja ładowania wózków widłowych to niezbędny element każdego obiektu, w którym wykorzystywane są urządzenia akumulatorowe. Pozwala ona na sprawne i bezpieczne ładowanie baterii trakcyjnych.

Czym musi charakteryzować się stacja ładowania wózków widłowych?

Prawidłowo zaprojektowaną i skonstruowaną stację ładowania wózków widłowych musi cechować:

  • wydajność (wystarczająca ilość stanowisk ładowania, ergonomiczna konstrukcja, wygoda dostępu, łatwa obsługa),
  • bezpieczeństwo (zgodność z przepisami BHP i ochrony przeciwpożarowej, wywieszone w dobrze widocznym miejscu regulaminy, instrukcje i ostrzeżenia, odpowiednio dostosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej),
  • przystosowanie do potrzeb obiektu (położenie stacji ładowania wózków widłowych względem reszty obiektu, dostosowanie do posiadanej floty).

Typy stacji ładowania wózków widłowych

Stacje ładowania wózków widłowych można podzielić ze względu na typ obsługiwanej technologii (do wózków z akumulatorami litowo-jonowymi albo kwasowo-ołowiowymi) lub mobilność (stacje mobilne vs stacjonarne). Generalnie stosuje się dwa podstawowe sposoby obsługi akumulatorów w wózkach elektrycznych: ładowanie baterii w wózku lub system wymiany baterii po rozładowaniu.

Akumulatorownia dla baterii trakcyjnych kwasowo-ołowiowych

Stacja ładowania wózków widłowych dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych musi znajdować się w wydzielonym, specjalnie przeznaczonym do tego celu, miejscu. Ze względu na właściwości tego rodzaju akumulatorów, na czas ładowania są one wyjmowane z pojazdów.

Pomieszczenie

Stacja ładowania wózków widłowych dla baterii kwasowo-ołowiowych może mieć charakter otwarty lub zamknięty. Należy jednak pamiętać, że w każdym przypadku potrzebne jest zapewnienie koniecznych zabezpieczeń, takich jak odpowiednio wydajna wentylacja, czy kwasoodporna posadzka.

Urządzenia ładujące i pomocnicze

Do ładowania akumulatorów trakcyjnych kwasowo-ołowiowych stosuje się specjalne prostowniki o ściśle określonych parametrach. Dodatkowo w stacji ładowania wózków widłowych powinno znaleźć się miejsce na ewentualne wyposażenie związane z systemami wymiany baterii (na przykład pojazdy transportowe), stoły rolkowe, stanowiska odkładcze.

Zabezpieczenia

Prawidłowo zbudowana stacja ładowania wózków widłowych z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi musi być wyposażona w specjalnie zabezpieczoną (przeciwwybuchową) instalację elektryczną, odpowiednio wydajną wentylację, system kontroli stężenia wodoru i urządzenia grzewczo-chłodzące utrzymujące odpowiednią temperaturę.

Zasady bezpieczeństwa

Akumulatorownia dla baterii kwasowo-ołowiowych oraz jej wyposażenie muszą być przed oddaniem skontrolowane i zaaprobowane przez odpowiednie organy. Konieczne są także okresowe przeglądy stacji ładowania wózków widłowych. Należy też pamiętać, że wszyscy pracownicy oddelegowani do pełnienia obowiązków w takim miejscu, muszą odbyć odpowiednie szkolenia BHP i otrzymać instruktaż stanowiskowy, a sama akumulatorownia musi być wyposażona we właściwie skomponowany zestaw do udzielania pierwszej pomocy, uwzględniający specyfikę ewentualnych zagrożeń (na przykład ryzyko poparzenia kwasem czy porażenia prądem).

Przeczytaj również: Czy tanie wózki z baterią litowo-jonową są dobre?

Stacja ładowania wózków widłowych z akumulatorem Li-Ion

Z punktu widzenia użytkownika, ładowanie akumulatorów litowo-jonowych jest procesem znacznie łatwiejszym niż w przypadku baterii kwasowo-ołowiowych. Dlatego strefa ładowania wózków widłowych z akumulatorami li-lon jest prostsza do obsługi.

Pomieszczenie

Strefa ładowania wózków widłowych li-ion może, ale nie musi, znajdować się w osobnym pomieszczeniu. Najczęściej wydzielane są po prostu odpowiednio zabezpieczone obszary do ładowania, które mogą być rozmieszczone w różnych częściach obiektu – akumulatory li-ion można doładowywać w krótkich cyklach, dlatego operator wózka ma możliwość podłączenia wózka do prądu na przykład na czas swojej przerwy w pracy. Strefa lub stacja ładowania wózków elektrycznych powinny posiadać oznakowanie poziome w postaci linii wytyczających miejsce ładowania.

Urządzenia ładujące i pomocnicze

Strefa ładowania wózków widłowych li-ion powinna być wyposażona w odpowiednio zaprojektowaną instalację elektryczną, prostowniki, czy elementy zabezpieczające stanowiska ładowania.

Zabezpieczenia

Stacja ładowania wózków widłowych musi być wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia elektryczne, a najlepiej również w system kontroli temperatury.

Zasady bezpieczeństwa

Strefa ładowania wózków widłowych li-ion podlega okresowym przeglądom. Miejsce powinno być oznaczone, a w widocznych miejscach muszą znaleźć się wszystkie ostrzeżenia i instrukcje. Pracownicy korzystający ze stacji powinni odbyć instruktaż stanowiskowy.


Dzięki odpowiednio zaplanowanej i wyposażonej stacji ładowania wózków widłowych, praca może być bardziej wydajna oraz bezpieczna. Dlatego warto zadbać o ten element już na etapie projektowania obiektu, a w przypadku starych akumulatorowni rozważyć ich modernizację do nowoczesnych standardów.