Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
SEA-Landingpages Regale

Montaż regałów w magazynie – zasady bezpieczeństwa

Montaż regałów magazynowych to jeden z najważniejszych etapów podczas urządzania lub relokacji magazynu – dlatego warto zadbać, by cała procedura została wykonana w odpowiedni sposób. 

Jak wygląda montaż regałów magazynowych?

Montaż regałów magazynowych obejmuje kilka etapów, które powinny być realizowane w sposób zaplanowany i w odpowiedniej kolejności. Warto pamiętać, że wszystkie czynności muszą być wykonywane przez osoby z odpowiednimi kompetencjami i uprawnieniami.

Kolejność pracy przy montowaniu regałów magazynowych

W pierwszej kolejności powinno się zgromadzić wszystkie potrzebne części i narzędzia. Po rozpakowaniu regału należy dokładnie zapoznać się z instrukcją jego składania. Montaż regałów magazynowych rozpoczyna się od połączenia ze sobą głównych elementów konstrukcyjnych – szkieletu składającego się z metalowych słupów oraz półek wraz z mocowaniami. W przypadku niektórych modeli zaleca się składanie na płasko, natomiast inne montowane są od razu w pozycji pionowej. Następnie instalowane są różnego rodzaju wzmocnienia i stężenia. Ostatnią czynnością jest wykonanie kotwienia szkieletu konstrukcyjnego regału do podłogi i ewentualnie ścian lub sufitu w magazynie. Po zakończonym montażu regałów magazynowych można już umieścić na nich odpowiednie oznakowanie i przystąpić do załadunku towaru na półki.

Jak łączy się poszczególne elementy regału?

W decydującej większości przypadków podczas montażu regałów magazynowych poszczególne części są łączone ze sobą za pomocą złącz śrubowych lub nitów. Charakteryzują się one dużą trwałością, a w razie potrzeby mogą zostać łatwo wymienione na nowe.


Oczywiście opisane powyżej postępowanie dotyczy montażu regałów magazynowych w standardowej wersji, bez systemów automatyki czy innych nowoczesnych rozwiązań. W przypadku zaawansowanych konstrukcji, a także modeli o specjalnych zastosowaniach, instalacja może przebiegać w różny sposób w zależności od producenta czy rodzaju konstrukcji.

Inne ważne aspekty montażu regałów magazynowych

Podczas montażu regałów magazynowych konieczne jest również:

  • upewnienie się, że podłoga pomieszczenia posiada nośność wystarczającą do bezpiecznego utrzymania w pełni załadowanych regałów danego rodzaju,
  • zapewnienie odpowiednich odległości pomiędzy poszczególnymi regałami oraz właściwego położenia kolumn regałowych względem siebie,
  • zbadanie kąta nachylenia słupów i dokonanie ewentualnej korekty, jeżeli są odchylone od pionu.

BHP podczas montowania regałów magazynowych

Podobnie jak w przypadku innych czynności wykonywanych w magazynie, podczas montażu regałów magazynowych najistotniejszą kwestią jest bezpieczeństwo. Zapewnienie właściwej ochrony jest możliwe dzięki przeanalizowaniu ewentualnych zagrożeń i postępowaniu zgodnemu z wewnętrznymi oraz określonymi w prawie zasadami BHP.

Zagrożenia podczas montażu regałów w magazynie

Podczas montażu regałów magazynowych głównym zagrożeniem jest konieczność operowania ciężkimi elementami – wiąże się ona z ryzykiem uderzenia lub przygniecenia, kogoś, kto pracuje lub po prostu znajduje się w danej strefie magazynu. Z tego powodu konieczne jest zastosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.


Przeczytaj również: Techniki magazynowania towarów

Zastosowanie odpowiednich środków ochrony

Montaż regałów magazynowych powinien odbywać się przy asyście innych pracowników, którzy w razie wypadku będą w stanie natychmiast zareagować i wezwać pomoc. Wszystkie osoby przebywające w strefie, gdzie odbywają się tego typu prace, muszą mieć kaski i inne konieczne środki ochrony osobistej. Miejsce montażu regałów magazynowych należy oznaczyć w wyraźny, dobrze widoczny i jednoznaczny sposób, a na czas instalacji ograniczyć możliwość wstępu tam osób trzecich.

Montaż regałów magazynowych a polskie prawo

Wszystkie regały i systemy regałowe stosowane na terenie naszego kraju muszą posiadać odpowiednią deklarację zgodności, która potwierdza spełnienie właściwych dla tego typu wyposażenia norm, oraz europejski certyfikat CE. Montowanie regałów magazynowych musi być realizowane przez osoby lub podmioty posiadające potwierdzoną właściwym dokumentem autoryzację od producenta sprzętu. Po zakończeniu prac instalacyjnych konieczne jest dokonanie odbioru technicznego regału i ponownie potwierdzenie go stosownym zaświadczeniem.

Samodzielny montaż regałów magazynowych czy pomoc profesjonalistów?

Generalnie nie jest zalecane, by montaż regałów magazynowych był wykonywany samodzielnie. Nawet w przypadku prostych konstrukcji konieczne jest zadbanie o wiele szczegółów (takich jak odpowiedni stopień dokręcenia śrub czy właściwie wykonane kotwienie), które mają ogromny wpływ na późniejszy komfort korzystania z regałów i bezpieczeństwo ich użytkowania. Warto pamiętać, że zlecenie składania i/lub montowania regałów magazynowych osobom bez odpowiednich kwalifikacji może skutkować utratą gwarancji na nie.