Formularz kontaktowy
801 300 801 Infolinia
Znajdź lokalizację
shelving for storage and order-picking_[MAM-37961]

Systemy magazynowania – metody składowania towarów w magazynie

Odpowiednio wyposażony magazyn z profesjonalnym personelem jest niezwykle istotny, ale jego potencjał nie zostanie w pełni wykorzystany bez zastosowania odpowiedniej techniki magazynowania. Przedstawiamy najpopularniejsze i najbardziej skuteczne metody składowania towarów w magazynie.

Systemy magazynowe – od czego zależy wybór metody składowania?

System magazynowania stanowi zestaw procedur i wyposażenia, które pomagają realizować zamierzone zadania z wymaganą efektywnością czy też dokładnością. Zapewniają również odpowiedni przepływ towarów i informacji. Innymi słowy systemy magazynowe zapewniają sprawną pracę magazynu, optymalne wykorzystanie zasobów i większe zyski!

Wybranie właściwej metody składowania i technik wydawania towaru to wieloetapowy proces, który zależy od bardzo wielu czynników. Należą do nich między innymi:

 • rodzaj, ilość i cechy składowanego towaru (na przykład konieczność utrzymywania w określonych warunkach czy data ważności),
 • okres składowania towaru,
 • rodzaj opakowań, w których znajduje się towar (luzem, kartony, palety, skrzynie, pakiety etc.) oraz ich kształt,
 • rotacja towaru (towary o wyższym wskaźniku rotacji często składowane są inaczej, niż te z niższym),
 • infrastruktura i wyposażenie dostępne w magazynie,
 • przepisy dotyczące przechowywania towaru oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • potencjalne koszty generowane przez każdą z metod,
 • układ technologiczny w magazynie (układ przelotowy, kątowy lub workowy).

To może być interesujące: Na czym polega system zarządzania magazynem WMS?

Zasady magazynowania – planowanie technik składowania towaru

Projektując magazyn i planując techniki składowania, należy zwrócić uwagę, by spełnione zostały warunki umożliwiające maksymalnie wydajną pracę i optymalizację wykorzystania powierzchni. Sprawny system magazynowy musi też zadbać między innymi o ulokowanie artykułów w odpowiednich miejscach (na przykład rzadziej rotujące produkty umieszczone z tyłu regałów lub na wyższych półkach), a także o wdrożenie spójnego i efektywnego sposobu wydawania asortymentu z magazynu.

Sprawdź systemy głębokiego składowania dostępne w ofercie Jungheinrich

Podział technik ze względu na infrastrukturę i sposób składowania – jakie systemy magazynowe wyróżniamy?

Systemy magazynowe można podzielić na kategorie według różnych czynników. Przykładowo wyróżnia się metody składowania:

 • statyczne (na przykład składowanie blokowe lub na regałach półkowych),
 • dynamiczne (wykorzystujące regały przepływowe lub karuzelowe).

Regał przepływowy – dynamiczny system składowania – jungheinrich.pl

Dynamiczny system składowania pozwala na szybkie przemieszczanie się towarów i ułatwia działanie w systemie FIFO. W tym przypadku wykorzystuje się np. regały przepływowe.

Ponadto można wyróżnić:

 • systemy magazynowania z dostępem bezpośrednim – ze względu na wykorzystanie regałów zapewniające bezpośredni, szybki dostęp do palet;
 • akumulacyjne systemy magazynowe – sprawdzające się przede wszystkim przy składowaniu wielu palet z tą samą referencją.

Wymienione powyżej systemy składowania opierają się przede wszystkim na różnych typach stosowanych regałów. Jakie rozwiązania stosuje się w magazynach? Systemy magazynowe z dostępem bezpośrednim mogą bazować na rozwiązaniach takich jak:

 • regały paletowe,
 • regały przesuwne,
 • regały paletowe z podwójną głębokością,
 • regały paletowe wąsko korytarzowe,
 • regały paletowe automatyczne,
 • regały paletowe automatyczne z podwójną głębokością.

Natomiast akumulacyjne systemy składowania stosują:

 • regały paletowe wjezdne,
 • push-back z wózkami,
 • push-back z rolkami,
 • półautomatyczny Pallet Shuttle,
 • regały przepływowe z rolkami,
 • Pallet-Shuttle z rozwiązaniem automatycznym,
 • regały przepływowe z rolkami z rozwiązaniem automatycznym.

Co więcej, metody zarządzania magazynem można podzielić na tradycyjne i nowoczesne.

Tradycyjne systemy składowania nie wykorzystują zaawansowanych systemów informatycznych, a w zasadzie jedynym przejawem automatyzacji jest wykorzystanie urządzeń takich jak wózki widłowe czy podnośniki. Powoli są one jednak wypierane przez nowoczesne metody.

Nowoczesny system magazynowania charakteryzuje się przede wszystkim wykorzystaniem zaawansowanych technologii. Jego kluczowym elementem jest wdrożenie systemu WMS (Warehouse Management System), który zdecydowanie ułatwia zarządzanie magazynem, stymulując efektywność i pomagając ograniczać koszty.

Zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne systemy magazynowania mogą wykorzystywać różne metody składowania i typy regałów, w tym regałów paletowych – w zależności od indywidualnych potrzeb.

Jakie konkretnie systemy składowania są powszechnie wykorzystywane w magazynach? Ich listę wraz z najważniejszymi cechami przedstawiamy poniżej.

Systemy magazynowania oparte o składowanie blokowe

Składowanie blokowe może odbywać się z  lub bez wykorzystania systemu regałowego. Ten ostatni sposób polega na magazynowaniu towaru bezpośrednio na podłodze. Nie każdy towar można jednak tak składować.

Zalety

 • Tanie – nie wymaga zakupu regałów.
 • Łatwość ewentualnego przeorganizowania strefy.
 • W większości przypadków brak konieczności wykorzystywania urządzeń wysokościowych (drabiny, wózki z masztem).

Wady

 • Możliwość uszkodzenia delikatnych towarów, jeżeli wysokość stosu będzie zbyt duża.
 • Utrudniony dostęp do towarów na spodzie.
 • Nie nadaje się do składowania wszystkich rodzajów produktów.
 • Nieoptymalne wykorzystanie przestrzeni, jeżeli magazyn jest wysoki.

Istnieje wiele systemów regałowych do składowania blokowego.

Warto przeczytać: Składowanie blokowe – racjonalizacja przestrzeni magazynowej

Systemy składowania stosujące regały przepływowe

Regały przepływowe umożliwiają umieszczanie zarówno towarów na paletach (regały PDS), jak i produktów drobnicowych (regały SDS). Tego rodzaju konstrukcje są zbudowane pod delikatnym skosem i posiadają taśmy ze specjalnymi rolkami, tak by składowane towary mogły zostać w razie potrzeby grawitacyjnie przesunięte na drugą stronę regału. Strefa składowania wymaga wytyczenia korytarzy obsługowych, stref załadunku i rozładunku oraz powierzchni obsługowych. Jest to system magazynowy, który wymaga odpowiedniego zaplanowania układu magazynu, a w większości przypadków również dodatkowych urządzeń (przenośniki taśmowe, wózki widłowe etc.).

Zalety

 • Optymalne wykorzystanie miejsca.
 • Idealnie sprawdza się w składowaniu metodą FIFO (“pierwsze weszło, pierwsze wychodzi”).
 • Oszczędność czasu podczas przeładowywania towaru.
 • Stały nadzór nad ilością i stanem towaru.

Wady

 • Konieczność składowania w określony sposób.
 • Duży koszt na etapie inwestycji.

Systemy magazynowania wykorzystujące regały o głębokości jednej jednostki (single-deep)

Tego rodzaju systemy magazynowe wykorzystują regały półkowe lub paletowe o głębokości jednej jednostki (paleta, skrzynia, pudło etc.) składające się z kilku poziomowych sekcji połączonych w większe konstrukcje i ustawionych podwójnie plecami do siebie (podobnie jak regały z książkami w bibliotece) – tak, że dostęp do każdej z półek możliwy jest od frontu, z poziomu korytarza roboczego. Jeżeli towar jest wyjątkowo drobny (na przykład gwoździe, elementy montażowe, niewielkie zabawki etc.), często regał wyposażony jest dodatkowo w instalację z szufladami ułatwiającymi przechowywanie i oznakowanie produktów. Popularnym rozwiązaniem są tak zwane regały wtykowe, które można łatwo rozbudowywać, dokupując kolejne moduły.

Zalety

 • Relatywnie niski koszt na etapie inwestycji (w porównaniu z bardziej zaawansowanymi systemami).
 • Wygodne, intuicyjne użytkowanie.
 • Możliwość rozbudowy.
 • Wygodny dostęp do wszystkich towarów.

Wady

 • Konieczność starannego rozplanowania ułożenia towaru oraz oznaczenia go (szczególnie w magazynach z dużą różnorodnością asortymentu).
 • Wykorzystanie miejsca mniej optymalne niż w regałach double-deep czy przepływowych.

Systemy magazynowania oparte o regały double-deep (dwujednostkowe)

Regały double-deep posiadają konstrukcję niemal identyczną jak w jednojednostkowych. Jedyną różnicą jest ich głębokość, która pozwala na składowanie dwóch jednostek (pudeł, palet, skrzyń) w jednym rzędzie.

Tego rodzaju systemy magazynowania są stosowane przede wszystkim tam, gdzie dostępna przestrzeń jest ograniczona, a jej dobre zagospodarowanie jest kluczowe. Zarządzanie przepływem towarów może być jednak utrudnione przez trudniejszy dostęp do tych umieszczonych z tyłu.

Zalety

 • Lepsze wykorzystanie przestrzeni (mniej korytarzy roboczych).
 • Wygodne stosowanie metody LIFO (“ostatnie weszło, pierwsze wychodzi”).

Wady

 • Trudniejszy dostęp do towarów z tyłu.

System głębokiego składowania – jungheinrich.pl

System głębokiego składowania ułatwia optymalizację wykorzystania dostępnej przestrzeni magazynowej. Nie zawsze jest jednak najlepszym rozwiązaniem ze względu na utrudniony dostęp do części towarów.

Poznaj metody magazynowania drobnych elementów oferowanych przez Jungheinrich


System magazynowania w oparciu o regały karuzelowe

Regały karuzelowe składają się z obrotowych półek. Jak w karuzeli artykuły przesuwają się do okna dostępowego, skąd operator wygodnie i bezpiecznie je pobiera.

Zalety

 • Optymalne wykorzystanie przestrzeni.
 • Szybki i wygodny dostęp do produktów.

Wady

 • Wyższy koszt na etapie inwestycji.
 • Zasilanie elektryczne (konieczność kalkulacji kosztów operacyjnych – czy zastosowanie takiego regału będzie opłacalne).

Sposób wydawania towaru – stosowane systemy składowania

System magazynowy to jednak nie tylko infrastruktura odpowiadająca za konkretny sposób przechowywania towaru, ale również metody wydawania towaru. W zarządzaniu magazynem stosuje się kilka związanych z tym technik. Szczegółowo opisaliśmy je poniżej.

FIFO (First In, First Out)

Zasada “pierwsze weszło, pierwsze wychodzi” – system magazynowy, w którym towar odkładany jako pierwszy zostaje również jako pierwszy pobrany. Jest to metoda stosowana w większości magazynów, ponieważ pozwala zachować porządek i płynny obrót towarem. Stanowi bardzo wygodne rozwiązanie w wielu przypadkach, na przykład przy zastosowaniu regałów przepływowych.

LIFO (Last In, First Out)

Zasada “ostatnie weszło, pierwsze wychodzi” – w tym systemie magazynowania towar umieszczony jako ostatni jest wydawany w pierwszej kolejności. Używa się jej przede wszystkim przy towarach bez daty ważności. Stanowi wygodne rozwiązanie w miejscach, gdzie stosuje się regały double-deep.

FEFO (First Expired, First Out)

W tym przypadku jako pierwsze wydawane są towary o najkrótszej dacie ważności. Tego rodzaju systemy składowania stosuje się w magazynowaniu żywności, leków, środków czystości, kosmetyków i innych produktów o określonym czasie przydatności do użycia.

Wybór odpowiedniej techniki magazynowania to istotna decyzja, która ma duży wpływ na sprawne funkcjonowanie całego obiektu. Dlatego warto jest zaplanować ten aspekt już na etapie projektowania lub modernizacji magazynu, by uwzględnić wszystkie czynniki mogące rzutować na podjęcie właściwej decyzji i realizację jej założeń.

Jaki system magazynowania będzie odpowiedni dla Państwa firmy? Zależy to przede wszystkim od typu magazynu, dostępnej infrastruktury oraz rodzajów składowanego towaru. Różnorodne rozwiązania pomagają jednak optymalizować pracę w każdym magazynie.


Postaw na sprawne magazynowanie i łatwiejszą pracę

Sprawdź ofertę automatycznych systemów magazynowych